| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.20.240 (lg) / ec2-44-192-20-240.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:14f0::2cc0:14f0 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  EDIS-AS-EU AS57169

as-block:    AS57148 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-23T15:27:46Z
last-modified: 2023-08-23T15:27:46Z
source:     RIPE


aut-num:    AS57169
as-name:    EDIS-AS-EU
org:      ORG-EG44-RIPE
remarks:
remarks:    ========================================================
remarks:    UPSTREAMS (v4/v6 dual stack, direct connections)
remarks:    ========================================================
remarks:
remarks:
remarks:    ------------------------------
remarks:    Telia IPv4 & IPv6
remarks:    ------------------------------
remarks:
import:     from AS1299 accept ANY
export:     to AS1299 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1299 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1299 announce AS-EDIS
remarks:
remarks:    ------------------------------
remarks:    Core-Backbone IPv4 & IPv6
remarks:    ------------------------------
remarks:
import:     from AS33891 accept ANY
export:     to AS33891 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS33891 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS33891 announce AS-EDIS
remarks:
remarks:    ------------------------------
remarks:    GTT IPv4 & IPv6
remarks:    ------------------------------
remarks:
import:     from AS5580 accept ANY
export:     to AS5580 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5580 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5580 announce AS-EDIS
remarks:
remarks:
remarks:    ========================================================
remarks:    Other locations outside of Austria
remarks:    ========================================================
remarks:
remarks:    Nine Internet Solutions AG in Zuerich, Switzerland
import:     from AS29691 action pref=100; accept ANY
export:     to AS29691 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29691 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29691 announce AS-EDIS
remarks:    ===================
remarks:    #iHosting
import:     from AS28099 action pref=100; accept ANY
export:     to AS28099 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS28099 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS28099 announce ANY
remarks:    #Goscomb
import:     from AS39326 action pref=100; accept ANY
export:     to AS39326 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39326 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39326 announce ANY
remarks:    #NFOrce
import:     from AS43350 action pref=100; accept ANY
export:     to AS43350 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43350 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43350 announce ANY
remarks:    #ADNET
import:     from AS5541 action pref=100; accept ANY
export:     to AS5541 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5541 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5541 announce ANY
remarks:    #Swiftway
import:     from AS35017 action pref=100; accept ANY
export:     to AS35017 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35017 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35017 announce ANY
remarks:    #HosTeam
import:     from AS51290 action pref=100; accept ANY
export:     to AS51290 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51290 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51290 announce ANY
remarks:    #Portlane
import:     from AS42708 action pref=100; accept ANY
export:     to AS42708 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42708 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42708 announce ANY
remarks:    #CDLAN
import:     from AS20836 action pref=100; accept ANY
export:     to AS20836 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20836 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20836 announce ANY
remarks:    #Anders
import:     from AS39792 action pref=100; accept ANY
export:     to AS39792 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39792 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39792 announce ANY
remarks:    ========================================================
remarks:    Peerings IPv4 and IPv6
remarks:    ========================================================
remarks:    ------------------------------
remarks:    AS1853 - ACONET
remarks:    ------------------------------
remarks:
import:     from AS1853 accept AS-ACONETTOVIX
export:     to AS1853 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1853 accept AS-ACONETTOVIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1853 announce AS-EDIS
remarks:
remarks:    ------------------------------
remarks:    AS8447 - A1-Telekom
remarks:    ------------------------------
remarks:
import:     from AS8447 accept AS-PTA
export:     to AS8447 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8447 accept AS-TA6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8447 announce AS-EDIS
remarks:
remarks:    ------------------------------
remarks:    AS8412 - Magenta
remarks:    ------------------------------
remarks:
import:     from AS8412 accept AS-TMA
export:     to AS8412 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8412 accept AS-TMA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8412 announce AS-EDIS
remarks:
remarks:    ------------------------------
remarks:    AS6939 - Hurricane Electrics
remarks:    ------------------------------
remarks:
import:     from AS6939 accept AS6939
export:     to AS6939 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 accept AS6939
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS-EDIS
remarks:
remarks:
remarks:    ------------------------------
remarks:    AS1764 - NEXT LAYER
remarks:    ------------------------------
remarks:
import:     from AS1764 accept AS-NEXTLAYER
export:     to AS1764 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1764 accept AS-NEXTLAYER
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1764 announce AS-EDIS
remarks:
remarks:
remarks:    ------------------------------
remarks:    AS13030 - INIT7
remarks:    ------------------------------
remarks:
import:     from AS13030 accept AS-INIT7
export:     to AS13030 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13030 accept AS-INIT7
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13030 announce AS-EDIS
remarks:
remarks:    ------------------------------
remarks:    AS8445 - Salzburg AG
remarks:    ------------------------------
remarks:
import:     from AS8445 accept AS-SALZBURG-AG
export:     to AS8445 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8445 accept AS-SALZBURG-AG
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8445 announce AS-EDIS
remarks:
remarks:    ========================================================
remarks:    DOWNSTREAM CUSTOMERS
remarks:    ========================================================
remarks:    ------------------------------
remarks:    FUNKFEUER GRAZ IPv4
remarks:    ------------------------------
remarks:
remarks:    from AS42729 accept AS-FFGRAZ
remarks:    to AS42729 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42729 accept AS-FFGRAZ
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42729 announce ANY
remarks:
remarks:    ------------------------------
remarks:    Melbikomas UAB IPv4
remarks:    ------------------------------
remarks:
remarks:    from AS49287 accept AS49287
remarks:    to AS49287 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49287 accept AS49287
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49287 announce ANY
remarks:
remarks:    ========================================================
remarks:    EXCHANGE POINTS
remarks:    ========================================================
remarks:    GraX Internet exchange in Graz, Austria
remarks:    ===================
remarks:    WESTnet Telekommunikations GmbH - http://www.westnet.at/
import:     from AS50657 action pref=130; accept AS50657
export:     to AS50657 announce AS-EDIS
remarks:    ===================
remarks:    eLogic Energietechnik GmbH - http://www.elogic.co.at/
import:     from AS50700 action pref=130; accept AS50700
export:     to AS50700 announce AS-EDIS
remarks:    ===================
remarks:    hochstraden.net WISP & EDV Technik - http://www.hochstraden.net/
import:     from AS50718 action pref=130; accept AS50718
export:     to AS50718 announce AS-EDIS
remarks:    ===================
remarks:    T-Soft EDV Systeme Trummer - http://www.t-soft.at/
import:     from AS50720 action pref=130; accept AS50720
export:     to AS50720 announce AS-EDIS
remarks:    ===================
remarks:    SKnetworx - http://www.sknetworx.net/
import:     from AS50721 action pref=130; accept AS50721
export:     to AS50721 announce AS-EDIS
remarks:    ===================
remarks:    mySYS Informations Technologie - http://mysys.at/
import:     from AS50719 action pref=130; accept AS50719
export:     to AS50719 announce AS-EDIS
remarks:    ===================
remarks:    K-WLAN - http://www.k-wlan.at/
import:     from AS13026 action pref=130; accept AS13026
export:     to AS13026 announce AS-EDIS
remarks:    ===================
remarks:    Citycom Telekommunikations GmbH - http://citycom.co.at/
import:     from AS29056 action pref=130; accept AS-GSTWAT
export:     to AS29056 announce AS-EDIS
remarks:    ===================
remarks:    Vienna Internet Exchange in Vienna, Austria
remarks:    ===================
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42 accept AS-PCH
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS42 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1120 accept AS-ACOSERV
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS1120 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1853 accept AS-ACONETTOVIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS1853 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3212 accept AS-TRIERA6
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS3212 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3330 accept AS-PROFINET-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS3330 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3856 accept AS-PCH
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS3856 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5385 accept AS-TELEPORT6
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS5385 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5403 accept AS-APAV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS5403 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6720 accept AS-MAGWIEN
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS6720 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8075 accept AS-MICROSOFT
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS8075 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8245 accept AS-VB
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS8245 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8387 accept AS8387:AS-T-SYSTEMS-AT-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS8387 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8591 accept AS-AMIS6
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS8591 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8596 accept AS-HOTZE-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS8596 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8674 accept AS-NETNOD-ANYCAST
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS8674 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9002 accept AS-RETN6
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS9002 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9119 accept AS-SOFTNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS9119 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12337 accept AS-NORIS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS12337 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12401 accept AS-INIC
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS12401 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12577 accept AS-MMC-V6-AT
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS12577 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12605 accept AS-LIWESTAT-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS12605 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13064 accept AS-CNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS13064 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13101 accept AS-TNG-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS13101 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13237 accept AS-LAMBDANET
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS13237 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15498 accept AS-CPSON2VIX6
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS15498 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15598 accept AS-IPX-6
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS15598 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16265 accept AS-LEASEWEB
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS16265 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20704 accept AS-FUNKNETZ
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS20704 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940 accept AS-AKAMAI
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS20940 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21360 accept AS-EMPIRION
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS21360 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21385 accept AS-TNIB
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS21385 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24953 accept AS-24953
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS24953 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24992 accept AS-DIC
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS24992 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25192 accept AS-CZNIC-VIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS25192 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25255 accept AS-H3G-AUSTRIA
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS25255 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25467 accept AS-AKTON
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS25467 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25575 accept AS-DOMAINTECHNIK
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS25575 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS28760 accept AS-INFOTECH-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS28760 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29056 accept AS-GSTWAT-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS29056 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29545 accept AS-IPLACE-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS29545 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS30971 accept AS-NICAT
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS30971 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31042 accept AS-SBB-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS31042 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31529 accept AS-DENIC-ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS31529 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31543 accept AS-MYNET-AT
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS31543 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS33891 accept AS-CORE-BACKBONE
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS33891 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34347 accept AS-CNHAT-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS34347 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34594 accept AS34594
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS34594 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34695 accept AS34695:AS-TRANSIT
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS34695 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35339 accept AS-ATNOC
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS35339 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35366 accept AS-ISPPRO
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS35366 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35369 accept AS-LAGIS6
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS35369 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS38955 accept AS-WORLD4YOU-IPV6
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS38955 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39912 accept AS-I3B-TRANSIT-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS39912 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42473 accept AS-ANEXIA
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS42473 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43061 accept AS-STELKOM-CUST
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS43061 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS47692 accept AS-NESSUS-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS47692 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS48362 accept AS-TKSWF6
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS48362 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49808 accept AS-FERNGAS-OOE-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS49808 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS56672 accept AS-ENERGIEAG-IPv6
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS56672 announce AS-EDIS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS197999 accept AS-EMIT
mp-export:   afi ipv6.unicast to  AS197999 announce AS-EDIS
import:     from AS42 accept AS-PCH
export:     to  AS42 announce AS-EDIS
import:     from AS1120 accept AS-ACOSERV
export:     to  AS1120 announce AS-EDIS
import:     from AS1853 accept AS-ACONETTOVIX
export:     to  AS1853 announce AS-EDIS
import:     from AS3212 accept AS-TRIERA6
export:     to  AS3212 announce AS-EDIS
import:     from AS3330 accept AS-PROFINET-V6
export:     to  AS3330 announce AS-EDIS
import:     from AS3856 accept AS-PCH
export:     to  AS3856 announce AS-EDIS
import:     from AS5385 accept AS-TELEPORT6
export:     to  AS5385 announce AS-EDIS
import:     from AS5403 accept AS-APAV6
export:     to  AS5403 announce AS-EDIS
import:     from AS6720 accept AS-MAGWIEN
export:     to  AS6720 announce AS-EDIS
import:     from AS8075 accept AS-MICROSOFT
export:     to  AS8075 announce AS-EDIS
import:     from AS8245 accept AS-VB
export:     to  AS8245 announce AS-EDIS
import:     from AS8387 accept AS8387:AS-T-SYSTEMS-AT-V6
export:     to  AS8387 announce AS-EDIS
import:     from AS8591 accept AS-AMIS6
export:     to  AS8591 announce AS-EDIS
import:     from AS8596 accept AS-HOTZE-V6
export:     to  AS8596 announce AS-EDIS
import:     from AS8674 accept AS-NETNOD-ANYCAST
export:     to  AS8674 announce AS-EDIS
import:     from AS9002 accept AS-RETN6
export:     to  AS9002 announce AS-EDIS
import:     from AS9119 accept AS-SOFTNET
export:     to  AS9119 announce AS-EDIS
import:     from AS12337 accept AS-NORIS-V6
export:     to  AS12337 announce AS-EDIS
import:     from AS12401 accept AS-INIC
export:     to  AS12401 announce AS-EDIS
import:     from AS12577 accept AS-MMC-V6-AT
export:     to  AS12577 announce AS-EDIS
import:     from AS12605 accept AS-LIWESTAT-IPV6
export:     to  AS12605 announce AS-EDIS
import:     from AS13064 accept AS-CNET
export:     to  AS13064 announce AS-EDIS
import:     from AS13101 accept AS-TNG-IPV6
export:     to  AS13101 announce AS-EDIS
import:     from AS13237 accept AS-LAMBDANET
export:     to  AS13237 announce AS-EDIS
import:     from AS15498 accept AS-CPSON2VIX6
export:     to  AS15498 announce AS-EDIS
import:     from AS15598 accept AS-IPX-6
export:     to  AS15598 announce AS-EDIS
import:     from AS16265 accept AS-LEASEWEB
export:     to  AS16265 announce AS-EDIS
import:     from AS20704 accept AS-FUNKNETZ
export:     to  AS20704 announce AS-EDIS
import:     from AS20940 accept AS-AKAMAI
export:     to  AS20940 announce AS-EDIS
import:     from AS21360 accept AS-EMPIRION
export:     to  AS21360 announce AS-EDIS
import:     from AS21385 accept AS-TNIB
export:     to  AS21385 announce AS-EDIS
import:     from AS24953 accept AS-24953
export:     to  AS24953 announce AS-EDIS
import:     from AS24992 accept AS-DIC
export:     to  AS24992 announce AS-EDIS
import:     from AS25192 accept AS-CZNIC-VIX
export:     to  AS25192 announce AS-EDIS
import:     from AS25255 accept AS-H3G-AUSTRIA
export:     to  AS25255 announce AS-EDIS
import:     from AS25467 accept AS-AKTON
export:     to  AS25467 announce AS-EDIS
import:     from AS25575 accept AS-DOMAINTECHNIK
export:     to  AS25575 announce AS-EDIS
import:     from AS28760 accept AS-INFOTECH-V6
export:     to  AS28760 announce AS-EDIS
import:     from AS29056 accept AS-GSTWAT-IPV6
export:     to  AS29056 announce AS-EDIS
import:     from AS29545 accept AS-IPLACE-V6
export:     to  AS29545 announce AS-EDIS
import:     from AS30971 accept AS-NICAT
export:     to  AS30971 announce AS-EDIS
import:     from AS31042 accept AS-SBB-V6
export:     to  AS31042 announce AS-EDIS
import:     from AS31529 accept AS-DENIC-ANY
export:     to  AS31529 announce AS-EDIS
import:     from AS31543 accept AS-MYNET-AT
export:     to  AS31543 announce AS-EDIS
import:     from AS33891 accept AS-CORE-BACKBONE
export:     to  AS33891 announce AS-EDIS
import:     from AS34347 accept AS-CNHAT-V6
export:     to  AS34347 announce AS-EDIS
import:     from AS34594 accept AS34594
export:     to  AS34594 announce AS-EDIS
import:     from AS34695 accept AS34695:AS-TRANSIT
export:     to  AS34695 announce AS-EDIS
import:     from AS35339 accept AS-ATNOC
export:     to  AS35339 announce AS-EDIS
import:     from AS35366 accept AS-ISPPRO
export:     to  AS35366 announce AS-EDIS
import:     from AS35369 accept AS-LAGIS6
export:     to  AS35369 announce AS-EDIS
import:     from AS38955 accept AS-WORLD4YOU-IPV6
export:     to  AS38955 announce AS-EDIS
import:     from AS39912 accept AS-I3B-TRANSIT-V6
export:     to  AS39912 announce AS-EDIS
import:     from AS42473 accept AS-ANEXIA
export:     to  AS42473 announce AS-EDIS
import:     from AS43061 accept AS-STELKOM-CUST
export:     to  AS43061 announce AS-EDIS
import:     from AS47692 accept AS-NESSUS-V6
export:     to  AS47692 announce AS-EDIS
import:     from AS48362 accept AS-TKSWF6
export:     to  AS48362 announce AS-EDIS
import:     from AS49808 accept AS-FERNGAS-OOE-V6
export:     to  AS49808 announce AS-EDIS
import:     from AS56672 accept AS-ENERGIEAG-IPv6
export:     to  AS56672 announce AS-EDIS
import:     from AS197999 accept AS-EMIT
export:     to  AS197999 announce AS-EDIS
remarks:    ========================================================
remarks:    PEERING/TROUBLE CONTACTS
remarks:    ========================================================
remarks:    Abuse: abuse@edis.at
remarks:    Peering: peering@edis.at
remarks:    NOC: noc@edis.at
remarks:    ===================
remarks:    We have an open peering policy and are present on VIX and Peering.cz
remarks:    ========================================================
admin-c:    EDIS-AT
tech-c:     EDIS-AT
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     EDIS-MNT
created:    2011-08-11T10:16:25Z
last-modified: 2021-11-25T13:26:49Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-EG44-RIPE
org-name:    EDIS GmbH
country:    AT
org-type:    LIR
address:    Hauptplatz 3/3
address:    8010
address:    Graz
address:    AUSTRIA
phone:     +43316827500300
fax-no:     +43316827500777
admin-c:    GK2
admin-c:    ISAT
mnt-ref:    EDIS-MNT
mnt-ref:    MELBICOM-MNT
mnt-ref:    NINE-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     EDIS-MNT
abuse-c:    EDIS-AT
created:    2011-08-10T14:08:22Z
last-modified: 2021-02-03T07:58:56Z
source:     RIPE # Filtered

role:      EDIS GmbH - Noc Engineer
address:    EDIS GmbH, Hauptplatz 3/3, 8010, GRAZ, Austria
address:    http://www.edis.at
phone:     +43 316 827500300
admin-c:    EDIS-RIPE
admin-c:    GK2
admin-c:    ISAT
tech-c:     EDIS-RIPE
tech-c:     ISAT
abuse-mailbox: abuse@edis.at
nic-hdl:    EDIS-AT
mnt-by:     EDIS-MNT
created:    2011-08-12T07:29:38Z
last-modified: 2016-04-08T06:50:42Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]