| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.24.115.215 (lg) / ec2-100-24-115-215.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6418:73d7::6418:73d7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VNP AS57164

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS57164
as-name:    VNP
descr:     VNP DIGITAL Ltd. Backbone-AS
org:      ORG-VDL7-RIPE
remarks:    -- www.vnpdigital.com -- noc@vnpdigital.com
import:     from AS-VNPNET accept AS-VNPNET
export:     to AS-VNPNET announce AS-VNPNET
remarks:    ==================================================
remarks:    | Customers / Downstreams
remarks:    ==================================================
export:     to AS-VNPNET:AS-DOWNSTREAMS announce AS-VNPNET
remarks:    ==================================================
remarks:    | TRANSITS
remarks:    ==================================================
remarks:    | Wideband (Aussie Broadband)
import:     from AS4764 accept ANY
export:     to AS4764 announce AS-VNPNET
remarks:    | TPG
import:     from AS7545 accept ANY
export:     to AS7545 announce AS-VNPNET
remarks:    | HURRICANE
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS6939 announce AS-VNPNET
remarks:    | Asympto
import:     from AS39533 accept ANY
export:     to AS39533 announce AS-VNPNET
remarks:    | Openfactory
import:     from AS41051 accept ANY
export:     to AS41051 announce AS-VNPNET
remarks:    | level66.network
import:     from AS209844 accept ANY
export:     to AS209844 announce AS-VNPNET
remarks:    ==================================================
remarks:    | INTERNET EXCHANGE POINTS
remarks:    ==================================================
remarks:    | InterAUS
import:     from AS140884 accept AS-INTERAUS
export:     to AS140884 announce AS-VNPNET
remarks:    | NL-ix
import:     from AS34307 accept ANY
export:     to AS34307 announce AS-VNPNET
remarks:    | DE-CIX DUS
import:     from AS56890 accept AS-DECIX-DUS
import:     from AS56890 accept AS-DECIX-DUS-V6
export:     to AS56890 announce AS-VNPNET
remarks:    | Fremont Cabal Internet Exchange
import:     from AS33495 accept AS33495:AS-MEMBERS
export:     to AS33495 announce AS-VNPNET
remarks:    | KleyReX
import:     from AS31142 accept AS-KLEYREX-RS
export:     to AS31142 announce AS-VNPNET
remarks:    | SBIX DUS
import:     from AS59783 accept AS-SBIX-RS
export:     to AS59783 announce AS-VNPNET
remarks:    | LocIX
import:     from AS202409 accept AS-LOCIX
export:     to AS202409 announce AS-VNPNET
remarks:    | ROPN-IX
import:     from AS60113 accept AS-ROPNIX
export:     to AS60113 announce AS-VNPNET
remarks:    | RO-CIX
import:     from AS43377 accept ANY
export:     to AS43377 announce AS-VNPNET
remarks:    ==================================================
remarks:    | Peers
remarks:    ==================================================
remarks:    | RIPE RIS Project
import:     from AS12654 accept AS12654:RS-RIS
export:     to AS12654 announce AS-VNPNET
remarks:    | RIPE K-Root
import:     from AS25152 accept AS25152
export:     to AS25152 announce AS-VNPNET
remarks:    | Apple
import:     from AS714 accept AS-APPLE
export:     to AS714 announce AS-VNPNET
remarks:    | Facebook
import:     from AS32934 accept AS-FACEBOOK
export:     to AS32934 announce AS-VNPNET
remarks:    | Blizzard
import:     from AS57976 accept AS-BLIZZARD
export:     to AS57976 announce AS-VNPNET
remarks:    | Vodafone DE
import:     from AS3209 accept AS-ARCORGLOBAL
export:     to AS3209 announce AS-VNPNET
remarks:    | eBay
import:     from AS62955 accept AS-EBAYMTBB
export:     to AS62955 announce AS-VNPNET
remarks:    | Twitch.tv
import:     from AS46489 accept AS-TWITCH
export:     to AS46489 announce AS-VNPNET
remarks:    | The Communications Authority of Thailand
import:     from AS4651 accept AS-CAT-IIG
export:     to AS4651 announce AS-VNPNET
remarks:    | SEACOM
import:     from AS37100 accept AS-SET-SEACOM
export:     to AS37100 announce AS-VNPNET
remarks:    | Hetzner
import:     from AS24970 accept AS-HETZNER
export:     to AS24970 announce AS-VNPNET
remarks:    | M-ROOT
import:     from AS7500 accept AS-M-ROOT
export:     to AS7500 announce AS-VNPNET
remarks:    | Booking.com
import:     from AS43996 accept AS-BOOKING
export:     to AS43996 announce AS-VNPNET
remarks:    | Netassist
import:     from AS29632 accept AS-NETASSIST
export:     to AS29632 announce AS-VNPNET
remarks:    | SG.GS
import:     from AS24482 accept AS-SGGS
export:     to AS24482 announce AS-VNPNET
remarks:    | Link11
import:     from AS34309 accept AS-LINK11
export:     to AS34309 announce AS-VNPNET
remarks:    | Verizon
import:     from AS15133 accept AS-EDGECAST
export:     to AS15133 announce AS-VNPNET
remarks:    | Sri Lanka Telecom
import:     from AS45489 accept AS-SLT-GLOBAL
export:     to AS45489 announce AS-VNPNET
remarks:    | WoodyNet
import:     from AS42 accept AS-PCH
export:     to AS42 announce AS-VNPNET
import:     from AS3856 accept AS-PCH
export:     to AS3856 announce AS-VNPNET
remarks:    ==================================================
remarks:    | Other
remarks:    ==================================================
import:     from AS53667 accept ANY
import:     from AS58057 accept ANY
import:     from AS48646 accept ANY
import:     from AS20473 accept ANY
import:     from AS53356 accept ANY
import:     from AS199586 accept ANY
import:     from AS46997 accept AS-NATOLAB
import:     from AS3280 accept AS-HETNIX
export:     to AS53667 announce AS-VNPNET
export:     to AS58057 announce AS-VNPNET
export:     to AS48646 announce AS-VNPNET
export:     to AS20473 announce AS-VNPNET
export:     to AS53356 announce AS-VNPNET
export:     to AS199586 announce AS-VNPNET
export:     to AS46997 announce AS-VNPNET
export:     to AS3280 announce AS-VNPNET
remarks:    ==================================================
remarks:    Please send abuse reports to abuse@vnpdigital.com
remarks:    ==================================================
admin-c:    VDNO1-RIPE
tech-c:     VDNO1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     VNP
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2020-11-05T10:18:46Z
last-modified: 2020-11-16T18:03:52Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-ISD13-RIPE

organisation:  ORG-VDL7-RIPE
org-name:    VNP DIGITAL Ltd.
org-type:    OTHER
address:    27 Old Gloucester Street
address:    WC1N 3AX
address:    London
address:    UNITED KINGDOM
admin-c:    VDNO1-RIPE
tech-c:     VDNO1-RIPE
abuse-c:    ACRO23875-RIPE
mnt-ref:    VNP
mnt-by:     VNP
created:    2020-04-25T01:52:51Z
last-modified: 2021-08-16T23:37:23Z
source:     RIPE # Filtered

role:      VNP DIGITAL Network Operations
address:    27 Old Gloucester Street
address:    London, WC1N 3AX
address:    United Kingdom
nic-hdl:    VDNO1-RIPE
mnt-by:     VNP
created:    2020-09-14T07:25:37Z
last-modified: 2020-09-14T07:25:37Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]