| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.147.211 (lg) / ec2-3-238-147-211.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:93d3::3ee:93d3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  STEPCO AS57146

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS57146
as-name:    STEPCO
org:      ORG-SB314-RIPE
import:     from AS24785 accept ANY
import:     from AS20562 accept ANY
import:     from AS199139 accept ANY
import:     from AS38983 accept ANY
export:     to AS24785 announce AS57146
export:     to AS20562 announce AS57146
export:     to AS199139 announce AS57146
export:     to AS38983 announce AS57146
admin-c:    PdM433-RIPE
tech-c:     PdM433-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     OPENPEERING-MNT
created:    2011-08-02T10:50:34Z
last-modified: 2020-11-23T12:59:18Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-OPB1-RIPE

organisation:  ORG-SB314-RIPE
org-name:    Stepco B.V
org-type:    OTHER
descr:     Stepco B.V.
address:    Aziestraat 15
address:    6014DA Ittervoort
address:    Netherlands
abuse-c:    AR28009-RIPE
mnt-ref:    OPENPEERING-MNT
mnt-by:     OPENPEERING-MNT
created:    2011-06-30T12:39:42Z
last-modified: 2014-11-17T22:34:01Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Paul de Meulemeester
address:    Aziestraat 15
phone:     +31 475 567 567
nic-hdl:    PdM433-RIPE
mnt-by:     OPENPEERING-MNT
created:    2011-06-30T12:47:02Z
last-modified: 2011-06-30T12:47:02Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]