| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.90.49.108 (lg) / ec2-52-90-49-108.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:345a:316c::345a:316c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASYALTA AS57093

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS57093
as-name:    ASYALTA
org:      ORG-YALT1-RIPE
import:     from AS21219 action pref=120; accept ANY
import:     from AS21011 action pref=120; accept ANY
export:     to AS21219 announce AS57093
import:     from AS201776 accept ANY
import:     from AS6789 accept ANY
import:     from AS43222 accept ANY
export:     to AS43222 announce AS57093
export:     to AS6789 announce AS57093
export:     to AS21011 announce AS57093
export:     to AS201776 announce AS57093
admin-c:    TROF1-RIPE
tech-c:     TROF1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TV30081-MNT
created:    2011-07-15T14:22:44Z
last-modified: 2019-09-11T07:05:30Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-Vs35-RIPE

organisation:  ORG-YALT1-RIPE
org-name:    Yalta-TV KOM Ltd.
org-type:    OTHER
address:    Yalta, Ignatenko street, building 5
abuse-c:    AR20361-RIPE
mnt-ref:    TV30081-MNT
mnt-ref:    vissado-mnt
mnt-by:     TV30081-MNT
created:    2011-07-13T11:37:28Z
last-modified: 2019-04-02T17:50:01Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Trofimovich Anatoliy Vladimirovich
address:    Yalta, Ignatenko street, building 5
phone:     +79787611577
nic-hdl:    TROF1-RIPE
mnt-by:     TV30081-MNT
created:    2011-07-13T11:35:42Z
last-modified: 2019-04-02T17:49:17Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]