| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.205.144 (lg) / ec2-3-237-205-144.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:cd90::3ed:cd90 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BjareKraft AS57084

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS57084
as-name:    BjareKraft
org:      ORG-BKA1-RIPE
import:     from AS3292 action pref=100; accept ANY
import:     from AS57083 action pref=100; accept AS57083
import:     from AS198054 action pref=100; accept AS198054
export:     to AS3292 announce AS-BJAREKRAFT
export:     to AS57083 announce ANY
export:     to AS198054 announce ANY
default:    to AS3292 action pref=100; networks ANY
admin-c:    SH504-RIPE
admin-c:    TA2651-RIPE
tech-c:     SH504-RIPE
tech-c:     TA2651-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     BJAREKRAFT-RIPE-MNT
created:    2011-07-14T13:56:44Z
last-modified: 2017-11-15T12:22:02Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-BKA1-RIPE
org-name:    Bjare Kraft AB
country:    SE
org-type:    LIR
address:    Box 1054
address:    S-269 21
address:    Bstad
address:    SWEDEN
phone:     +46 431 44 99 00
mnt-ref:    BJAREKRAFT-RIPE-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     BJAREKRAFT-RIPE-MNT
admin-c:    TA2651-RIPE
admin-c:    MGN14-RIPE
admin-c:    SH504-RIPE
abuse-c:    AB28210-RIPE
created:    2004-04-17T12:02:28Z
last-modified: 2020-12-16T13:34:32Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Stefan Hall
address:    Bjre Kraft Bredband AB
address:    Box 1054
address:    SE-269 21 Bstad
address:    SWEDEN
phone:     +46 (0)431 449912
nic-hdl:    SH504-RIPE
mnt-by:     BJAREKRAFT-RIPE-MNT
mnt-by:     THNOC-RIPE-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2017-11-16T19:48:34Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Tommy Axelsson
address:    Bjre Kraft
address:    Kraftgatan 4
address:    269 74 Vstra Karup
address:    Sweden
phone:     +46 730 667423
nic-hdl:    TA2651-RIPE
created:    2010-01-18T12:42:06Z
last-modified: 2011-07-14T15:16:30Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     BJAREKRAFT-RIPE-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]