| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.235.139.152 (lg) / ec2-3-235-139-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3eb:8b98::3eb:8b98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  fr-onexti AS56992

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS56992
as-name:    fr-onexti
org:      ORG-OE42-RIPE
import:     from AS51269 accept ANY
export:     to AS51269 announce AS56992
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS6939 announce AS56992
admin-c:    OAFR1-RIPE
tech-c:     OAFR1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     fr-onexti-1-mnt
created:    2016-06-09T13:38:47Z
last-modified: 2018-09-04T11:49:13Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-OE42-RIPE
org-name:    Onexti SARL
country:    FR
org-type:    LIR
address:    4 Rue de la Distillerie
address:    93500
address:    Pantin
address:    FRANCE
admin-c:    OAFR1-RIPE
tech-c:     OAFR1-RIPE
abuse-c:    AR36485-RIPE
mnt-ref:    fr-onexti-1-mnt
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     fr-onexti-1-mnt
created:    2016-05-23T06:50:28Z
last-modified: 2020-12-16T12:48:42Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +33 1 86 95 09 14

person:     Onexti Admins For Ripe
address:    4 Rue de la Distillerie
address:    93500
address:    Pantin
address:    FRANCE
phone:     +33 1 86 95 09 14
nic-hdl:    OAFR1-RIPE
mnt-by:     fr-onexti-1-mnt
created:    2016-05-23T06:50:28Z
last-modified: 2016-05-23T06:50:28Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]