| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.211.117.197 (lg) / ec2-44-211-117-197.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cd3:75c5::2cd3:75c5 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  RUSTEL-AS AS56985

as-block:    AS56444 - AS57146
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-23T15:27:46Z
last-modified: 2023-08-23T15:27:46Z
source:     RIPE


aut-num:    AS56985
as-name:    RUSTEL-AS
org:      ORG-RL582-RIPE
sponsoring-org: ORG-IL432-RIPE
import:     from AS12389 accept ANY
export:     to AS12389 announce AS56985
admin-c:    RL13953-RIPE
tech-c:     RL13953-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     IP-RIPE
created:    2022-10-13T11:20:07Z
last-modified: 2022-10-31T09:47:35Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-RL582-RIPE
org-name:    RUSTEL LLC
country:    RU
address:    ul. Ostrovskogo, d. 31, of. 112
address:    353460 Gelendzhik
address:    Russia
abuse-c:    RL13953-RIPE
mnt-ref:    IP-RIPE
mnt-by:     IP-RIPE
org-type:    OTHER
created:    2022-10-12T14:06:03Z
last-modified: 2023-05-22T10:52:55Z
source:     RIPE # Filtered

role:      RUSTEL LLC
address:    ul. Ostrovskogo, d. 31, of. 112
address:    353460 Gelendzhik
address:    Russia
abuse-mailbox: sv@telsto.ru
phone:     +7 861 2177900
nic-hdl:    RL13953-RIPE
mnt-by:     IP-RIPE
created:    2022-10-12T14:06:28Z
last-modified: 2022-10-12T14:06:28Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]