| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.48.243 (lg) / ec2-18-206-48-243.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:30f3::12ce:30f3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CloudBackbone AS56971

as-block:    AS56444 - AS57146
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-23T15:27:46Z
last-modified: 2023-08-23T15:27:46Z
source:     RIPE


aut-num:    AS56971
as-name:    CloudBackbone
org:      ORG-CGL23-RIPE
import:     from AS56971:AS-UPLINKS accept ANY
export:     to AS56971:AS-UPLINKS announce AS-CLOUDBACKBONE
import:     from AS8631 accept AS-MSKROUTESERVER
export:     to AS8631 announce AS-CLOUDBACKBONE
import:     from AS50952 accept AS-DATAIX
export:     to AS50952 announce AS-CLOUDBACKBONE
import:     from AS49869 accept as-piter-ix
export:     to AS49869 announce AS-CLOUDBACKBONE
import:     from AS5693 accept AS-EURASIAPEERING_RS
export:     to AS56931 announce AS-CLOUDBACKBONE
import:     from AS714 accept AS-APPLE
export:     to AS714 announce AS-CLOUDBACKBONE
import:     from AS41441 accept AS-SPEED-IX
export:     to AS41441 announce AS-CLOUDBACKBONE
admin-c:    LA7667-RIPE
tech-c:     LA7667-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     lir-hk-cgiglobal-1-MNT
created:    2019-10-01T07:33:25Z
last-modified: 2023-05-24T10:33:29Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CGL23-RIPE
org-name:    CGI GLOBAL LIMITED
country:    HK
org-type:    LIR
address:    UNIT 2A, 17/F, GLENEALY TOWER NO.1 GLENEALY CENTRAL
address:    999077
address:    Hong Kong
address:    HONG KONG
phone:     +852 8120 4477
admin-c:    CA10669-RIPE
tech-c:     CA10669-RIPE
abuse-c:    AR68415-RIPE
mnt-ref:    lir-hk-cgiglobal-1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     lir-hk-cgiglobal-1-MNT
created:    2022-05-29T03:12:24Z
last-modified: 2022-05-29T03:12:24Z
source:     RIPE # Filtered

role:      CloudBackbone NOC
address:    Laevastiku 3r, 10313 Tallinn, Estonia
abuse-mailbox: abuse@cloudbackbone.net
nic-hdl:    LA7667-RIPE
mnt-by:     cloudbackbone_net
created:    2019-10-08T11:23:05Z
last-modified: 2022-06-06T09:53:00Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]