| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.237.183.249 (lg) / ec2-54-237-183-249.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:36ed:b7f9::36ed:b7f9 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  INTERNETSS-AS AS56947

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS56947
as-name:    INTERNETSS-AS
org:      ORG-LCSU1-RIPE
import:     from AS209307 action pref=100; accept ANY
import:     from AS5563 action pref=100; accept ANY
export:     to AS209307 announce AS56947
export:     to AS5563 announce AS56947
admin-c:    CSU41-RIPE
tech-c:     CSU41-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-ru-csu-1
created:    2011-06-20T15:36:17Z
last-modified: 2019-06-18T13:43:09Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-LCSU1-RIPE
org-name:    LLC Cifrovie Seti Urala
org-type:    LIR
address:    Azina 24, 3d floor
address:    620027
address:    Ekaterinburg
address:    RUSSIAN FEDERATION
admin-c:    CSU41-RIPE
tech-c:     CSU41-RIPE
abuse-c:    AR51523-RIPE
mnt-ref:    mnt-ru-csu-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-ru-csu-1
created:    2019-03-19T08:53:43Z
last-modified: 2019-03-20T14:26:39Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +7 34 33834034

role:      CSU NETWORK TEAM
address:    620049, Komsomolskaya 37-209, Ekaterinburg, Russia
admin-c:    MS41761-RIPE
admin-c:    AB34919-RIPE
tech-c:     MS41761-RIPE
tech-c:     AB34919-RIPE
nic-hdl:    CSU41-RIPE
mnt-by:     mnt-ru-csu-1
created:    2019-03-20T14:21:25Z
last-modified: 2019-03-20T14:25:21Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]