| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.211.117.197 (lg) / ec2-44-211-117-197.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cd3:75c5::2cd3:75c5 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VIRTUALFORT-AS AS56923

as-block:    AS56444 - AS57146
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-23T15:27:46Z
last-modified: 2023-08-23T15:27:46Z
source:     RIPE


aut-num:    AS56923
as-name:    VIRTUALFORT-AS
org:      ORG-VO26-RIPE
import:     from AS41722 accept ANY
export:     to AS41722 announce AS56923
admin-c:    SS29855-RIPE
tech-c:     DK7782-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     Virtualfort
created:    2016-06-10T11:52:28Z
last-modified: 2018-09-04T11:49:14Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-VO26-RIPE
org-name:    Virtualfort OOO
country:    RU
org-type:    LIR
address:    pr. Obuhovskoy Oborony 271 A
address:    192012
address:    Saint-Petersburg
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +78126710410
admin-c:    SS31336-RIPE
tech-c:     SS31336-RIPE
abuse-c:    AR39991-RIPE
mnt-ref:    ru-virtualfort-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ru-virtualfort-1-mnt
created:    2017-04-19T13:55:58Z
last-modified: 2020-12-16T12:22:14Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Petr Shapovalov
address:    Russia, Saint-Petersburg, pr. Obukhov Defense d. 271 litas. A
phone:     +78126710410
nic-hdl:    DK7782-RIPE
mnt-by:     Virtualfort
created:    2016-06-02T12:02:43Z
last-modified: 2021-11-09T07:17:52Z
source:     RIPE

person:     Sergey Shustikov
address:    Russia, Saint-Petersburg, pr. Obukhov Defense d. 271 litas. A
phone:     +78126710410
nic-hdl:    SS29855-RIPE
mnt-by:     Virtualfort
created:    2016-06-02T11:58:48Z
last-modified: 2017-04-19T14:48:31Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]