| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.12.157 (lg) / ec2-18-206-12-157.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:c9d::12ce:c9d (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  COCHENTEK-AS AS56913

as-block:    AS56444 - AS57146
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-23T15:27:46Z
last-modified: 2023-08-23T15:27:46Z
source:     RIPE


aut-num:    AS56913
as-name:    COCHENTEK-AS
import:     from AS396356 accept AS396356
export:     to AS396356 announce ANY
import:     from AS398465 accept AS398465
export:     to AS398465 announce ANY
import:     from AS945 accept AS945
export:     to AS945 announce ANY
org:      ORG-CTL82-RIPE
sponsoring-org: ORG-KL272-RIPE
admin-c:    CTL47-RIPE
tech-c:     CTL47-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     COCHEN-MNT
created:    2022-11-01T15:26:20Z
last-modified: 2023-10-26T15:04:38Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CTL82-RIPE
org-name:    CoChen Technology LTD.
country:    TW
org-type:    OTHER
address:    1 F., No. 173, Sec. 3, Zhongshan Rd., Hediao Vil., Changhua City, Changhua County 50075, Taiwan (R.O.C.)
abuse-c:    CTL47-RIPE
mnt-ref:    COCHEN-MNT
mnt-ref:    IPXO-MNT
mnt-by:     COCHEN-MNT
created:    2022-10-25T16:21:01Z
last-modified: 2022-11-01T15:26:20Z
source:     RIPE # Filtered

role:      CoChen Technology LTD.
address:    1 F., No. 173, Sec. 3, Zhongshan Rd., Hediao Vil., Changhua City, Changhua County 50075, Taiwan (R.O.C.)
abuse-mailbox: admin@cochentek.com
nic-hdl:    CTL47-RIPE
mnt-by:     COCHEN-MNT
created:    2022-10-25T16:31:56Z
last-modified: 2022-10-25T16:33:14Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]