| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.239.147.7 (lg) / ec2-34-239-147-7.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ef:9307::22ef:9307 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SPRINT-TEL-AS AS56875

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS56875
as-name:    SPRINT-TEL-AS
org:      ORG-SL514-RIPE
import:     from AS1299 accept ANY
export:     to AS1299 announce AS56875
import:     from AS39867 accept ANY
export:     to AS39867 announce AS56875
import:     from AS20485 accept ANY
export:     to AS20485 announce AS56875
import:     from AS49973 accept ANY
export:     to AS49973 announce AS56875
import:     from AS205540 accept ANY
export:     to AS205540 announce AS56875
admin-c:    AS34835-RIPE
tech-c:     AS34835-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SPRINT-TEL-MNT
created:    2015-04-07T09:14:47Z
last-modified: 2019-04-26T13:59:06Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SL514-RIPE
org-name:    Sprint Ltd
country:    RU
org-type:    LIR
address:    Zvezdniy bulvar, 21 bld.1, office 18
address:    129085
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +79221367512
abuse-c:    AC28112-RIPE
mnt-by:     SPRINT-TEL-MNT
mnt-ref:    SPRINT-TEL-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2015-03-25T16:12:52Z
last-modified: 2020-12-16T12:35:21Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alexander Semenov
address:    Zvezdniy bulvar, Moscow
phone:     +79031511116
nic-hdl:    AS34835-RIPE
mnt-by:     SPRINT-TEL-MNT
created:    2015-04-01T09:08:22Z
last-modified: 2015-04-01T09:08:23Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]