| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.94.202.88 (lg) / ec2-3-94-202-88.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35e:ca58::35e:ca58 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  EVOWISE AS56871

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS56871
as-name:    EVOWISE
org:      ORG-ES355-RIPE
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS56871
import:     from AS1299 accept ANY
export:     to AS1299 announce AS56871
admin-c:    TD4792-RIPE
tech-c:     TD4792-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     EvoWise-MNT
created:    2016-06-10T13:53:00Z
last-modified: 2018-09-04T11:49:15Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ES355-RIPE
org-name:    Evowise SRL
org-type:    LIR
address:    Bulevardul Basarabia nr. 96b, SP. COM. 1, Biroul Nr. 1
address:    022121
address:    Bucuresti
address:    ROMANIA
admin-c:    TD4792-RIPE
tech-c:     TD4792-RIPE
abuse-c:    AR36582-RIPE
mnt-ref:    EvoWise-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     EvoWise-MNT
created:    2016-06-02T07:05:32Z
last-modified: 2018-08-30T06:16:42Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +40733101841

person:     Tech Department
address:    96B Basarabia Bvd, Bucharest, Romania
phone:     +40 725 916 277
nic-hdl:    TD4792-RIPE
mnt-by:     EvoWise-MNT
created:    2015-12-19T00:18:52Z
last-modified: 2018-08-30T06:39:56Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]