| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.129.175 (lg) / ec2-18-207-129-175.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:81af::12cf:81af (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  IRITCO AS56861

as-block:    AS56444 - AS57146
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-23T15:27:46Z
last-modified: 2023-08-23T15:27:46Z
source:     RIPE


aut-num:    AS56861
as-name:    IRITCO
descr:     IRITCO-AS
org:      ORG-IITC2-RIPE
import:     from AS6736 accept any
import:     from AS48555 accept any
import:     from AS12880 accept any
export:     to AS6736 announce AS56861
export:     to AS48555 announce AS56861
export:     to AS12880 announce AS56861
admin-c:    MM56324-RIPE
tech-c:     MM56324-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-IRITCO
created:    2011-05-30T13:59:23Z
last-modified: 2022-03-28T17:34:46Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-IITC2-RIPE
org-name:    Iranian Information Technology Company PLC
country:    IR
org-type:    LIR
address:    No. 42, Noorbakhsh St., Jouybar St., Fatemi Sq.
address:    1415873-755
address:    Tehran
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
phone:     +982188894660
fax-no:     +982188894397
mnt-ref:    MNT-IRITCO
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-IRITCO
abuse-c:    IA3384-RIPE
created:    2011-03-07T11:33:52Z
last-modified: 2022-03-14T13:35:53Z
source:     RIPE # Filtered

person:     MahdiReza Mohajerani
address:    No 42, Noorbakhsh Str, Jooybar Str, Tehran, Iran
phone:     +982188894660
nic-hdl:    MM56324-RIPE
mnt-by:     MNT-IRITCO
created:    2022-03-28T12:35:25Z
last-modified: 2022-03-28T12:35:25Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]