| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.84.132.40 (lg) / ec2-3-84-132-40.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:354:8428::354:8428 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MIA-AS AS56855

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS56855
as-name:    MIA-AS
descr:     MIA of Georgia
org:      ORG-MoIA1-RIPE
import:     from AS35805 accept ANY
export:     to AS35805 announce AS56855
import:     from AS16010 accept ANY
export:     to AS16010 announce AS56855
import:     from AS44327 accept ANY
export:     to AS44327 announce AS56855
admin-c:    MG14210-RIPE
tech-c:     MG14210-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     vladimeribenashvili
created:    2011-05-30T09:27:08Z
last-modified: 2018-09-04T11:02:25Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MoIA1-RIPE
org-name:    Ministry of Internal Affairs
country:    GE
org-type:    LIR
address:    Gulua st 10
address:    0114
address:    Tbilisi
address:    GEORGIA
phone:     +995593127001
phone:     +9950322411888
abuse-c:    AR15415-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    vladimeribenashvili
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     vladimeribenashvili
created:    2011-04-14T12:33:52Z
last-modified: 2020-12-16T12:55:13Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Vladimer Benashvili
address:    Tbilisi Gulua 10
phone:     +995322411888
nic-hdl:    MG14210-RIPE
mnt-by:     vladimerbenashvili
created:    2011-04-18T12:17:40Z
last-modified: 2022-01-20T15:11:25Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]