| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.234.88.196 (lg) / ec2-18-234-88-196.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ea:58c4::12ea:58c4 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  LMN-AS AS56853

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS56853
as-name:    LMN-AS
org:      ORG-meiT1-RIPE
import:     from AS31376 action pref=100; accept ANY
export:     to AS31376 announce AS-LMN
import:     from AS44030 action pref=100; accept ANY
export:     to AS44030 announce AS-LMN
import:     from AS48416 action pref=100; accept ANY
export:     to AS48416 announce AS-LMN
admin-c:    VB82-RIPE
tech-c:     VB82-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     CIT-RIPE-MNT
created:    2011-05-27T14:42:48Z
last-modified: 2018-09-04T11:02:23Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-NGs2-RIPE

organisation:  ORG-meiT1-RIPE
org-name:    Municipal educational institution The Centre of Information Technologies
org-type:    OTHER
address:    St.Petersburg, Lomonosov, Russia
address:    Profsoyuznaya str., 7
abuse-c:    AR19387-RIPE
mnt-ref:    CIT-RIPE-MNT
mnt-by:     CIT-RIPE-MNT
created:    2011-05-25T14:05:29Z
last-modified: 2017-10-30T14:48:13Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Vadim Bilalov
address:    198412, Russia, St.Petersburg, Lomonosov
address:    Profsoyuznaya str., 7
phone:     +7 812 3183508
phone:     +7 812 4584570
nic-hdl:    VB82-RIPE
mnt-by:     CIT-RIPE-MNT
created:    2009-04-16T14:47:28Z
last-modified: 2015-05-26T10:16:40Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]