| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.76.25 (lg) / ec2-3-239-76-25.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:4c19::3ef:4c19 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VATUS AS56838

as-block:    AS56444 - AS57146
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-23T15:27:46Z
last-modified: 2023-08-23T15:27:46Z
source:     RIPE


aut-num:    AS56838
as-name:    VATUS
org:      ORG-PVRW1-RIPE
import:     from AS197091 action pref=100; accept ANY
import:     from AS51079 action pref=200; accept ANY
export:     to AS197091 announce AS56838
export:     to AS51079 announce AS56838
admin-c:    WR1004-RIPE
tech-c:     WR1004-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-INSITE-SPZOO
created:    2011-05-24T12:06:45Z
last-modified: 2018-09-04T11:02:16Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-ISZO9-RIPE

organisation:  ORG-PVRW1-RIPE
org-name:    PUH Vatus Rafal Wejman
country:    PL
org-type:    OTHER
address:    ul. Pilsudskiego 133
address:    97-500 Radomsko
address:    POLAND
abuse-c:    AR25868-RIPE
mnt-ref:    MNT-INSITE-SPZOO
mnt-by:     MNT-INSITE-SPZOO
created:    2011-04-23T11:26:58Z
last-modified: 2022-12-01T16:44:26Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Wejman Rafal
address:    ul. Pilsudskiego 133
address:    97-500 Radomsko
address:    POLAND
phone:     +48 662 862 122
nic-hdl:    WR1004-RIPE
mnt-by:     MNT-INSITE-SPZOO
created:    2011-04-23T11:22:17Z
last-modified: 2011-04-23T11:22:17Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]