| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.234.210.25 (lg) / ec2-3-234-210-25.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ea:d219::3ea:d219 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASCITYNET AS56823

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS56823
as-name:    ASCITYNET
org:      ORG-MULY1-RIPE
remarks:    ****************************************************************
import:     from AS3255 accept ANY # UarNet
export:     to AS3255 announce AS-CITY-NET
import:     from AS3326 accept ANY # DataGroup
export:     to AS3326 announce AS-CITY-NET
import:     from AS43668 accept ANY # BIGNET
export:     to AS43668 announce AS-CITY-NET
import:     from AS59613 accept ANY # GigaNet
export:     to AS59613 announce AS-CITY-NET
import:     from AS25082 accept ANY # Local-IX
export:     to AS25082 announce AS-CITY-NET
import:     from AS21354 accept ANY
export:     to AS21354 announce AS-CITY-NET
remarks:    ****************************************************************
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3255 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3255 announce AS56823
remarks:    ****************************************************************
admin-c:    MULY1-RIPE
tech-c:     MULY1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MULYAVKA-MNT
created:    2011-05-23T11:54:39Z
last-modified: 2022-05-03T12:58:55Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-Vs35-RIPE

organisation:  ORG-MULY1-RIPE
org-name:    FOP Mulyavka Vyacheslav Aleksandrovich
org-type:    OTHER
address:    Ukraine, Poltava reg., Kremenchug, Michyurina str., 63
abuse-c:    AR30473-RIPE
mnt-ref:    MULYAVKA-MNT
mnt-by:     MULYAVKA-MNT
created:    2011-05-06T11:34:41Z
last-modified: 2014-11-17T22:48:17Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Evgeniy Daneka
address:    Kremenchug, Ukraine
phone:     +380960103630
nic-hdl:    MULY1-RIPE
mnt-by:     MULYAVKA-MNT
created:    2011-05-06T11:32:51Z
last-modified: 2015-11-17T11:16:03Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]