| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ascom4s AS56806

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS56806
as-name:    ascom4s
org:      ORG-CF10-RIPE
import:     from AS51665 action pref=100; accept ANY
import:     from AS25308 action pref=100; accept ANY
import:     from AS1299 action pref=100; accept ANY
export:     to AS51665 announce AS56806
export:     to AS25308 announce AS56806
export:     to AS1299 announce AS56806
admin-c:    OA1240-RIPE
admin-c:    DER-RIPE
tech-c:     OA1240-RIPE
tech-c:     DER-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     OA88731-MNT
mnt-by:     MNT-RELSOFT
created:    2011-05-19T11:03:30Z
last-modified: 2017-11-15T12:21:25Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-TZ1-RIPE

organisation:  ORG-CF10-RIPE
org-name:    CJSC Computing Forces
org-type:    OTHER
address:    107497, Irkutskaya st. 17-4, Moscow, Russia
abuse-c:    AC29363-RIPE
mnt-ref:    OA88731-MNT
mnt-by:     TELEDISCOUNT-MNT
created:    2011-02-24T11:13:27Z
last-modified: 2016-02-15T16:34:54Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dmitry Egorov
address:    11, Tekstilschikov 8 str.,
address:    Moscow, 109129, Russia
remarks:    phone: +7 095 7272027
phone:     +7 495 7272027
remarks:    fax-no: +7 095 7272027
fax-no:     +7 495 7272027
nic-hdl:    DER-RIPE
created:    2005-07-07T12:57:01Z
last-modified: 2016-04-06T23:39:38Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     RIPE-NCC-LOCKED-MNT
remarks:    modified for Russian phone area changes

person:     Ostrishko Alexander
address:    107497, Irkutskaya st. 17-4, Moscow, Russia
phone:     +74959873614
nic-hdl:    OA1240-RIPE
mnt-by:     OA88731-MNT
created:    2011-02-17T14:53:50Z
last-modified: 2011-06-02T14:53:27Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]