| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.24.115.215 (lg) / ec2-100-24-115-215.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6418:73d7::6418:73d7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  KAMBI AS56805

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS56805
as-name:    KAMBI
org:      ORG-GTSL2-RIPE
import:     from AS16150 action pref = 120; accept ANY
export:     to AS16150 announce AS56805
import:     from AS42708 action pref = 120; accept ANY
export:     to AS42708 announce AS56805
export:     to AS42649 announce AS56805
import:     from AS42649 action pref = 120; accept ANY
admin-c:    KS4559-RIPE
tech-c:     AS35894-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     KAMBI-MNT
created:    2011-05-19T10:12:40Z
last-modified: 2018-11-28T12:08:23Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-RESI1-RIPE

organisation:  ORG-GTSL2-RIPE
org-name:    Global Technology & Sports Ltd
org-type:    OTHER
address:    C/o Rawlison & Hunter Limited
address:    Hall, Road Town, Tortola
address:    British Virgin Islands
abuse-c:    AR27753-RIPE
mnt-ref:    KAMBI-MNT
mnt-by:     KAMBI-MNT
created:    2011-05-16T11:50:44Z
last-modified: 2014-11-17T22:32:47Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alexander Salmin
address:    Global Technology & Sports Ltd
address:    C/o Rawlison & Hunter Limited
address:    Woodbourne Hall, Road Town, Tortola
address:    British Virgin Islands
phone:     +356 2133 3532
mnt-by:     KAMBI-MNT
nic-hdl:    AS35894-RIPE
org:      ORG-GTSL3-RIPE
mnt-by:     KAMBI-MNT
created:    2015-09-23T08:42:27Z
last-modified: 2015-09-23T08:52:22Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Kris Saw
address:    Global Technology & Sports Ltd
address:    C/o Rawlison & Hunter Limited
address:    Woodbourne Hall, Road Town, Tortola
address:    British Virgin Islands
phone:     +356 2133 3532
nic-hdl:    KS4559-RIPE
mnt-by:     KAMBI-MNT
created:    2011-05-16T12:31:06Z
last-modified: 2011-05-16T12:31:06Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]