| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.24.209 (lg) / ec2-3-238-24-209.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:18d1::3ee:18d1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  B1-TV-CHANNEL AS56795

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS56795
as-name:    B1-TV-CHANNEL
org:      ORG-BTC2-RIPE
import:     from AS20722 accept ANY
import:     from AS12310 accept ANY
import:     from AS39743 accept ANY
export:     to AS20722 announce ANY
export:     to AS12310 announce ANY
export:     to AS39743 announce ANY
admin-c:    BM5578-RIPE
tech-c:     BM5578-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     B1TV-MNT
remarks:    Abuse reports: abuse@allnet.ro
remarks:    Abuse reports: bogdan@b1tv.ro
created:    2011-05-18T09:13:29Z
last-modified: 2019-12-13T14:37:38Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-ATS51-RIPE

organisation:  ORG-BTC2-RIPE
org-name:    B1 TV CHANNEL S.R.L.
org-type:    OTHER
address:    Bucuresti, Sector 1, B-dul Bucuresti - Ploiesti, Nr. 17, Cladire Iridex, Etaj 6, Cod Postal 013682
abuse-c:    AR29265-RIPE
mnt-ref:    B1TV-MNT
mnt-by:     B1TV-MNT
created:    2011-05-18T06:13:35Z
last-modified: 2014-11-17T22:41:26Z
source:     RIPE # Filtered

person:     BOGDAN ALEXANDRU MUNTEANU
address:    B1TV CHANNEL
address:    Sos. Bucuresti-Ploiesti 17, cladirea Iridex et. 6, sector 1 ? 013682, Bucuresti
phone:     +40215996655
phone:     +40722579064
nic-hdl:    BM5578-RIPE
mnt-by:     B1TV-MNT
created:    2011-05-04T12:57:48Z
last-modified: 2017-10-30T22:13:39Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]