| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.242.204 (lg) / ec2-3-233-242-204.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:f2cc::3e9:f2cc (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  INFOTELL-AS AS56763

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS56763
as-name:    INFOTELL-AS
org:      ORG-IL236-RIPE
import:     from AS3216 action pref=100; accept ANY
export:     to AS3216 announce AS56763
import:     from AS8492 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8492 announce AS56763
admin-c:    AT7698-RIPE
tech-c:     AT7698-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     INFOTELL-MNT
created:    2011-05-11T13:36:33Z
last-modified: 2019-08-26T13:21:31Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-NGs2-RIPE

organisation:  ORG-IL236-RIPE
org-name:    Infotell UK OOO
org-type:    OTHER
address:    Elizarova 34
address:    St.Petersburg, Russia
abuse-c:    AR27536-RIPE
mnt-ref:    INFOTELL-MNT
mnt-by:     INFOTELL-MNT
created:    2011-04-21T00:10:49Z
last-modified: 2019-03-11T14:00:26Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alexey Timofeev
address:    Elizarova 34
address:    St.Petersburg, Russia
phone:     +7 906 2673874
nic-hdl:    AT7698-RIPE
mnt-by:     INFOTELL-MNT
created:    2011-04-21T00:11:19Z
last-modified: 2011-05-16T11:11:02Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]