| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.24.115.215 (lg) / ec2-100-24-115-215.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6418:73d7::6418:73d7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Belgazprombank AS56742

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS56742
as-name:    Belgazprombank
org:      ORG-BBJS1-RIPE
admin-c:    SR7298-RIPE
tech-c:     SR7298-RIPE
import:     from AS12406 accept ANY
import:     from AS21305 accept ANY
export:     to AS12406 announce AS56742
export:     to AS21305 announce AS56742
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     BYGIS-MNT
created:    2011-05-06T14:29:54Z
last-modified: 2018-09-04T11:01:37Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-MSL1-RIPE

organisation:  ORG-BBJS1-RIPE
org-name:    Belorussian-Russian Belgazprombank Joint Stock
org-type:    OTHER
address:    Pritytsky St., 60/2, 220121, Minsk, Republic of Belarus
abuse-c:    AR22199-RIPE
mnt-ref:    BYGIS-MNT
mnt-by:     BYGIS-MNT
created:    2011-04-14T12:50:54Z
last-modified: 2017-10-30T14:49:17Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Sergey Romanovets
address:    Pritytsky St., 60/2, 220121, Minsk, Belarus
phone:     +375172176002
nic-hdl:    SR7298-RIPE
mnt-by:     BYGIS-MNT
created:    2011-04-14T12:21:22Z
last-modified: 2011-04-14T12:21:22Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]