| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.133.27 (lg) / ec2-18-207-133-27.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:851b::12cf:851b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DICO AS56739

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS56739
as-name:    DICO
org:      ORG-PSL1-RIPE
import:     from AS8356 accept AS-NEOTEL
import:     from AS8676 accept ANY
import:     from AS21371 accept ANY
import:     from AS52063 accept AS52063
import:     from AS50173 accept ANY
import:     from AS57187 accept ANY
import:     from AS48152 accept ANY
export:     to AS8356 announce AS-DICO
export:     to AS8676 announce AS-DICO
export:     to AS21371 announce AS-DICO
export:     to AS52063 announce AS-DICO
export:     to AS50173 announce AS56739
export:     to AS57187 announce AS56739
export:     to AS48152 announce ANY
admin-c:    PT595
tech-c:     DH217
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     DICO-MNT
mnt-by:     AS8676-MNT
created:    2011-05-06T07:37:25Z
last-modified: 2018-09-04T11:01:35Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-PSL1-RIPE
org-name:    PRT Systems Limited
country:    GB
org-type:    LIR
address:    Stone Quarry Road, Chelwood Gate, Haywards Heath
address:    RH17 7LS
address:    West Sussex
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +44 1825 740756
fax-no:     +44 1825 740136
mnt-ref:    AS8676-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AS8676-MNT
admin-c:    DH217
admin-c:    PT595
admin-c:    BARN5-RIPE
admin-c:    MJH-RIPE
abuse-c:    PSYS-RIPE
created:    2004-04-17T12:20:36Z
last-modified: 2020-12-16T12:44:06Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Doug Hall
address:    Pru House
address:    Fornham St Martin
address:    Bury St Edmunds
address:    IP31 1SW
address:    UK
phone:     +44 7718 586622
fax-no:     +44 8701 641135
nic-hdl:    DH217
mnt-by:     AS8676-MNT
created:    2002-08-08T20:42:27Z
last-modified: 2002-08-08T20:42:27Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Paul Thornton
address:    PRT Systems Ltd
address:    Herons Brook
address:    Stone Quarry Road
address:    Chelwood Gate
address:    East Sussex
address:    RH17 7LS. UK.
phone:     +44 1825 740756
phone:     +44 7885 373379
fax-no:     +44 1825 740136
nic-hdl:    PT595
mnt-by:     AS8676-MNT
created:    2002-09-12T11:28:45Z
last-modified: 2003-09-04T10:45:52Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]