| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VastraGotalandsRegionen AS56736

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS56736
as-name:    VastraGotalandsRegionen
org:      ORG-VGLL1-RIPE
import:     from AS3292 accept ANY
import:     from AS3301 accept ANY
export:     to AS3292 announce AS56736
export:     to AS3301 announce AS56736
admin-c:    VGR7-RIPE
tech-c:     VGR7-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TDC-SE-MNT
mnt-by:     RESILANS-MNT
created:    2011-05-05T14:58:08Z
last-modified: 2020-11-16T18:03:41Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-TA44-RIPE

organisation:  ORG-VGLL1-RIPE
org-name:    VASTRA GOTALANDS LANS LANDSTING
org-type:    OTHER
descr:     LANDSTING
address:    ANGGATAN 4
address:    46234 VANERSBORG
address:    Sverige
phone:     +4630147543
admin-c:    PG3997-RIPE
tech-c:     PG3997-RIPE
abuse-c:    VGR7-RIPE
mnt-by:     TELIANET-LIR
mnt-by:     RESILANS-MNT
mnt-ref:    TELIANET-LIR
created:    2006-05-26T08:58:58Z
last-modified: 2015-12-18T15:34:07Z
source:     RIPE # Filtered

role:      VGR Hostmaster
address:    Vastra Gotalandsregionen
address:    Bergfotsgatan 2A
address:    SE-431 35 Molndal
address:    Sweden
admin-c:    LYTT1-RIPE
tech-c:     LYTT1-RIPE
tech-c:     MLJ16-RIPE
tech-c:     GS12118-RIPE
nic-hdl:    VGR7-RIPE
abuse-mailbox: abuse@vgregion.se
mnt-by:     VGR-MNT
mnt-by:     RESILANS-MNT
created:    2012-01-27T10:13:07Z
last-modified: 2015-12-08T09:19:48Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]