| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.170.81.210 (lg) / ec2-35-170-81-210.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23aa:51d2::23aa:51d2 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MCS-AS AS56676

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS56676
as-name:    MCS-AS
org:      ORG-OMCS1-RIPE
import:     from AS35645 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12389 action pref=100; accept ANY
export:     to AS35645 announce AS56676
export:     to AS12389 announce AS56676
admin-c:    AR19999-RIPE
tech-c:     AR19999-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     lidertelecom-mnt
mnt-by:     MASTERNET-MNT
created:    2011-04-26T11:11:49Z
last-modified: 2019-04-04T12:20:59Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-LL38-RIPE

organisation:  ORG-OMCS1-RIPE
org-name:    OOO Modern Communication Systems
org-type:    OTHER
address:    The Vladimirskaya region, Petushinskiy area, Pokrov, str. Lenina 124
abuse-c:    AR19999-RIPE
mnt-ref:    LIDERTELECOM-mnt
mnt-by:     LIDERTELECOM-mnt
created:    2011-03-23T15:12:01Z
last-modified: 2014-03-31T09:20:16Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Abuse-C Role
nic-hdl:    AR19999-RIPE
org:      ORG-OMCS1-RIPE
abuse-mailbox: info@pokrov.net
mnt-by:     LIDERTELECOM-mnt
address:    The Vladimirskaya region, Petushinskiy area, Pokrov, str. Lenina 124
created:    2014-03-31T09:20:16Z
last-modified: 2014-03-31T12:41:25Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]