| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.234.252.109 (lg) / ec2-3-234-252-109.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ea:fc6d::3ea:fc6d (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SIMNET-UA-AS AS56668

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS56668
as-name:    SIMNET-UA-AS
descr:     Kiev, Ukraine
org:      ORG-FDSO1-RIPE
import:     from AS29107 accept ANY
export:     to AS29107 announce AS56668
import:     from AS43668 accept ANY
export:     to AS43668 announce AS56668
import:     from AS35297 accept ANY
export:     to AS35297 announce AS56668
import:     from AS41985 accept ANY
export:     to AS41985 announce AS56668
import:     from AS59613 accept AS-UBNIX
export:     to AS59613 announce AS56668
import:     from AS32934 accept AS-FACEBOOK
export:     to AS32934 announce AS56668
admin-c:    DS8650-RIPE
tech-c:     DS8650-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SIMNET-UA-MNT
created:    2011-04-21T12:05:43Z
last-modified: 2021-04-12T11:33:45Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-SL1023-RIPE

organisation:  ORG-FDSO1-RIPE
org-name:    FOP Demchuk Sergiy Olexandrovuch
org-type:    other
address:    Ukraine, Kyiv, 03134, Simerenka str., 36-B, of. 306
phone:     +380442248434
abuse-c:    AR29152-RIPE
admin-c:    DS8650-RIPE
mnt-ref:    SIMNET-UA-MNT
mnt-by:     SIMNET-UA-MNT
created:    2011-04-20T10:11:27Z
last-modified: 2020-07-08T11:16:44Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Demchuk Sergiy
address:    Ukraine, Kyiv, 03134, Simerenka str., 36-B, of. 306
phone:     +380442248434
nic-hdl:    DS8650-RIPE
mnt-by:     SIMNET-UA-MNT
created:    2011-04-20T10:05:40Z
last-modified: 2020-07-08T11:12:59Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]