| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.219.62 (lg) / ec2-3-233-219-62.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:db3e::3e9:db3e (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  WESSLING AS56657

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS56657
as-name:    WESSLING
org:      ORG-WG146-RIPE
import:     from AS24637 accept ANY
export:     to AS24637 announce AS56657
import:     from AS3320 accept ANY
export:     to AS3320 announce AS56657
admin-c:    MH18692-RIPE
tech-c:     WNO1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     WEBDISCOUNT-MNT
created:    2020-11-05T14:54:02Z
last-modified: 2020-11-16T18:03:38Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-WA48-RIPE

organisation:  ORG-WG146-RIPE
org-name:    Wessling GmbH
org-type:    OTHER
address:    Oststrasse 7
address:    48341 Altenberge
address:    DE
abuse-c:    ACRO35936-RIPE
mnt-ref:    WEBDISCOUNT-MNT
mnt-by:     WEBDISCOUNT-MNT
created:    2020-10-07T16:03:23Z
last-modified: 2020-10-07T16:03:23Z
source:     RIPE # Filtered

role:      WEBDISCOUNT Network Operations
address:    Webdiscount GmbH & Co. KG
address:    Hafenweg 9
address:    48155 Muenster
address:    DE
phone:     +49 251 2639300
abuse-mailbox: support@webdiscount.net
remarks:
remarks:    24/7 Support +49 251 2639300
remarks:
admin-c:    MB3345-RIPE
admin-c:    CH524-RIPE
tech-c:     MB3345-RIPE
admin-c:    CH524-RIPE
nic-hdl:    WNO1-RIPE
mnt-by:     WEBDISCOUNT-MNT
created:    2010-04-11T21:08:45Z
last-modified: 2014-08-21T10:17:35Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Marc Hitzke
address:    WESSLING Holding GmbH & Co. KG
address:    Oststrasse 7
address:    48341 Altenberge
address:    DE
phone:     +49 2505 890
fax-no:     +49 2505 89538
nic-hdl:    MH18692-RIPE
mnt-by:     WEBDISCOUNT-MNT
created:    2020-10-07T16:00:33Z
last-modified: 2020-10-07T16:00:33Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]