| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.133.27 (lg) / ec2-18-207-133-27.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:851b::12cf:851b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASPETROVKA AS56649

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS56649
as-name:    ASPETROVKA
org:      ORG-CHER2-RIPE
import:     from AS35320 action pref=120; accept ANY
import:     from AS30886 action pref=120; accept ANY
export:     to AS35320 announce AS56649
export:     to AS30886 announce AS56649
admin-c:    CHER3-RIPE
tech-c:     CHER3-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     CHERNYSHUA-MNT
created:    2011-04-19T14:44:06Z
last-modified: 2018-09-04T11:01:02Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-Vs35-RIPE

organisation:  ORG-CHER2-RIPE
org-name:    SPD Chernysh Dmitry
org-type:    OTHER
address:    Ukraine, Crimea, Krasnogvardejsky distinct, Petrovka village
abuse-c:    AR30504-RIPE
mnt-ref:    CHERNYSHUA-MNT
mnt-by:     CHERNYSHUA-MNT
created:    2011-04-01T10:37:25Z
last-modified: 2014-11-17T22:48:28Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dmitry Chernysh
address:    Ukraine, Crimea, Krasnogvardejsky distinct, Petrovka village
phone:     +066 625 68 61
nic-hdl:    CHER3-RIPE
mnt-by:     CHERNYSHUA-MNT
created:    2011-04-01T10:35:47Z
last-modified: 2011-05-23T19:07:35Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]