| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.94.202.88 (lg) / ec2-3-94-202-88.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35e:ca58::35e:ca58 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AS-PESM AS56639

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS56639
as-name:    AS-PESM
org:      ORG-PESM4-RIPE
sponsoring-org: ORG-ANN1-RIPE
import:     from AS6702 accept ANY
export:     to AS6702 announce AS56639
import:     from AS35320 accept ANY
export:     to AS35320 announce AS56639
admin-c:    DS14171-RIPE
tech-c:     MC32020-RIPE
tech-c:     DS14171-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS6702-MNT
created:    2017-07-11T10:32:17Z
last-modified: 2018-09-04T12:03:07Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-PESM4-RIPE
org-name:    Private Entrepreneur Saranchuk Mykola Mykolayovych
org-type:    OTHER
address:    Ukraine, Dnipro, Ryzhkova st. 10
abuse-c:    ACRO7863-RIPE
mnt-ref:    AS6702-MNT
mnt-by:     AS6702-MNT
created:    2017-07-03T13:35:08Z
last-modified: 2017-11-07T08:29:50Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dmitry Shabotin
address:    17 Gagarina Ave., room 315
address:    Ukraine, Dnepropetrovsk, 49005
phone:     +38 (056) 731-99-11
nic-hdl:    DS14171-RIPE
mnt-by:     DS14171-MNT
created:    2013-01-24T13:31:19Z
last-modified: 2013-01-24T13:34:41Z
source:     RIPE

person:     Maksym Chupryna
address:    Ukraine, Dnipro, 49000
address:    7 Glinki str., room 1003
phone:     +38 (056) 731-99-11
nic-hdl:    MC32020-RIPE
mnt-by:     MC32020-MNT
created:    2017-07-03T14:36:06Z
last-modified: 2017-07-05T11:34:06Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]