| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.107.249 (lg) / ec2-3-236-107-249.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:6bf9::3ec:6bf9 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MELBICOM-EU-AS AS56630

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS56630
as-name:    MELBICOM-EU-AS
descr:     Melbikomas UAB
org:      ORG-MU30-RIPE
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS-MELBICOM
import:     from AS2914 accept ANY
export:     to AS2914 announce AS-MELBICOM
import:     from AS6777 accept ANY
export:     to AS6777
        action community .= { 6777:6777 };
        announce AS-MELBICOM
import:     from AS8631 accept AS-MSKROUTESERVER
export:     to AS8631 announce AS-MELBICOM
import:     from AS30081 accept AS30081
export:     to AS30081 announce ANY
import:     from AS8849 accept ANY
export:     to AS8849 announce AS-MELBICOM
admin-c:    MN11960-RIPE
tech-c:     MN11960-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     lt-melbicom-1-mnt
mnt-by:     MELBICOM-MNT
created:    2015-12-15T10:43:12Z
last-modified: 2021-06-28T08:44:08Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MU30-RIPE
org-name:    Melbikomas UAB
country:    LT
org-type:    LIR
address:    Svitrigailos g. 11B
address:    LT-03228
address:    Vilnius
address:    LITHUANIA
phone:     +370 (5) 208 4428
admin-c:    MN11960-RIPE
tech-c:     MN11960-RIPE
abuse-c:    AR34659-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MELBICOM-MNT
mnt-ref:    cyber-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MELBICOM-MNT
created:    2015-12-14T08:56:33Z
last-modified: 2021-02-12T10:51:19Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Melbicom NCC
address:    Svitrigailos g. 11B
address:    LT-03228
address:    Vilnius, LITHUANIA
phone:     +370 (5) 208 4428
nic-hdl:    MN11960-RIPE
mnt-by:     MELBICOM-MNT
created:    2018-02-14T10:19:51Z
last-modified: 2021-08-09T08:27:42Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]