| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.24.115.215 (lg) / ec2-100-24-115-215.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6418:73d7::6418:73d7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DRUTEX-AS AS56609

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS56609
as-name:    DRUTEX-AS
org:      ORG-DS67-RIPE
import:     from AS5617 accept ANY
export:     to AS5617 announce AS56609
import:     from AS49151 accept ANY
export:     to AS49151 announce AS56609
import:     from AS12831 accept ANY
export:     to AS12831 announce AS56609
admin-c:    SR6784-RIPE
tech-c:     SR6784-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     DRUTEX-SA-MNT
created:    2011-04-08T13:22:41Z
last-modified: 2018-09-04T11:00:43Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-TUoG1-RIPE

organisation:  ORG-DS67-RIPE
org-name:    DRUTEX S.A.
org-type:    OTHER
address:    ul. Leborska 31, 77-100 Bytow, Poland
abuse-c:    AR30954-RIPE
mnt-ref:    DRUTEX-SA-MNT
mnt-by:     DRUTEX-SA-MNT
created:    2011-03-08T10:03:09Z
last-modified: 2016-10-06T13:10:16Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Stanislaw Roth
address:    ul. Jesionowa 16/2, 80-261 Gdansk, Poland
phone:     +48583421403
nic-hdl:    SR6784-RIPE
mnt-by:     UM-SOPOT-MNT
created:    2011-02-04T15:13:50Z
last-modified: 2017-10-30T22:12:48Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]