| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.236.191.104 (lg) / ec2-34-236-191-104.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ec:bf68::22ec:bf68 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  EE-IC AS56588

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS56588
as-name:    EE-IC
org:      ORG-EIC3-RIPE
import:     from AS2586 accept ANY
import:     from AS8240 accept ANY
export:     to AS2586 announce AS56588
export:     to AS8240 announce AS56588
admin-c:    HP4061-RIPE
tech-c:     HP4061-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TR36963-MNT
created:    2011-04-06T07:36:25Z
last-modified: 2019-12-04T11:19:39Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-EIC3-RIPE
org-name:    Information System Authority
country:    EE
org-type:    LIR
address:    Prnu mnt 139a
address:    15169
address:    Tallinn
address:    ESTONIA
phone:     +3726630200
fax-no:     +3726630201
admin-c:    HP4061-RIPE
abuse-c:    AR14846-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    AS56588-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AS56588-MNT
created:    2010-12-21T07:56:34Z
last-modified: 2021-07-19T09:58:42Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Heiki Pikker
address:    Estonia, Tallinn, Parnu maantee 139a, 15169
phone:     +3726630200
nic-hdl:    HP4061-RIPE
mnt-by:     AS56588-MNT
created:    2019-02-08T14:53:48Z
last-modified: 2019-02-08T14:57:00Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]