| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.12.157 (lg) / ec2-18-206-12-157.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:c9d::12ce:c9d (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  KOPEL-AS AS56585

as-block:    AS56444 - AS57146
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-23T15:27:46Z
last-modified: 2023-08-23T15:27:46Z
source:     RIPE


aut-num:    AS56585
as-name:    KOPEL-AS
descr:     Calea Bucurestilor nr. 201-203
descr:     Otopeni Ilfov
import:     from AS5606 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6663 action pref=100; accept ANY
export:     to AS5606 announce AS56585
export:     to AS6663 announce AS56585
admin-c:    MA11002-RIPE
tech-c:     MA11002-RIPE
org:      ORG-NKRS2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     KOPEL-MNT
created:    2011-04-05T07:37:13Z
last-modified: 2021-11-23T14:39:44Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-IRMS1-RIPE

organisation:  ORG-NKRS2-RIPE
org-name:    NEW KOPEL ROMANIA S.R.L.
country:    RO
org-type:    OTHER
address:    Calea Bucurestilor nr. 201-203
address:    Otopeni Ilfov
address:    Romania
phone:     +40727500222
fax-no:     +40213524477
abuse-c:    AR26264-RIPE
admin-c:    MA11002-RIPE
tech-c:     MA11002-RIPE
mnt-by:     KOPEL-MNT
mnt-ref:    KOPEL-MNT
created:    2011-04-04T05:52:55Z
last-modified: 2022-12-01T16:39:29Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Marinela Alexandru
address:    NEW KOPEL ROMANIA S.R.L.
address:    Calea Bucurestilor nr. 201-203
address:    Otopeni Ilfov
phone:     +40727500222
fax-no:     +40213524477
nic-hdl:    MA11002-RIPE
mnt-by:     KOPEL-MNT
created:    2011-04-04T05:52:55Z
last-modified: 2011-04-04T05:54:00Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]