| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.16.210 (lg) / ec2-3-237-16-210.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:10d2::3ed:10d2 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  KTASTRA-AS AS56546

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS56546
as-name:    KTASTRA-AS
org:      ORG-EGD2-RIPE
import:     from AS31287 action pref=100; accept ANY
export:     to AS31287 announce AS56546
import:     from AS8866 action pref=50; accept ANY
export:     to AS8866 announce AS56546
admin-c:    GD7467-RIPE
tech-c:     GD7467-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     KT-ASTRA-MNT
mnt-by:     IPACCT-MNT
created:    2011-03-15T11:03:22Z
last-modified: 2020-10-06T10:31:10Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-ICL63-RIPE

organisation:  ORG-EGD2-RIPE
org-name:    ET "KT-Astra - Genko Doichinov"
org-type:    OTHER
address:    ul. Anton Dechev 8, Chepelare, Bulgaria
abuse-c:    AR25198-RIPE
phone:     +359 3051 3566
admin-c:    GD7467-RIPE
tech-c:     GD7467-RIPE
mnt-by:     KT-ASTRA-MNT
mnt-by:     IPACCT-MNT
mnt-ref:    KT-ASTRA-MNT
mnt-ref:    IPACCT-MNT
created:    2011-02-10T15:31:36Z
last-modified: 2017-10-20T19:38:32Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Genko Doichinov
address:    ul. Anton Dechev 8, Chepelare, Bulgaria
phone:     +359 3051 3566
nic-hdl:    GD7467-RIPE
mnt-by:     KT-ASTRA-MNT
mnt-by:     IPACCT-MNT
created:    2017-10-20T19:26:04Z
last-modified: 2017-10-20T19:28:50Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]