| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.172.223.251 (lg) / ec2-35-172-223-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ac:dffb::23ac:dffb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PIRIX-INET-AS AS56534

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS56534
as-name:    PIRIX-INET-AS
descr:     PIRIX, St.Petersburg, Russia
org:      ORG-CL253-RIPE
remarks:    --- IPv4 Routing Policy ---
remarks:    --- UPSTREAMS ---
import:     from AS9002 action pref=105; accept ANY
export:     to AS9002 announce AS-CMFT
import:     from AS20764 action pref=105; accept ANY
export:     to AS20764 announce AS-CMFT
import:     from AS31500 action pref=105; accept ANY
export:     to AS31500 announce AS-CMFT
import:     from AS20485 action pref=105; accept ANY
export:     to AS20485 announce AS-CMFT
import:     from AS9049 action pref=105; accept ANY
export:     to AS9049 announce AS-CMFT
import:     from AS12389 action pref=105; accept ANY
export:     to AS12389 announce AS-CMFT
remarks:    --- PEERS ---
import:     from AS31210 action pref=110; accept AS-DTEL-IX
export:     to AS31210 announce AS-CMFT
import:     from AS48625 action pref=110; accept AS-PIRIX
export:     to AS48625 announce AS-CMFT
import:     from AS3267 action pref=110; accept AS-RUNNET
export:     to AS3267 announce AS-CMFT
import:     from AS43690 action pref=110; accept AS-SPBROUTESERVER
export:     to AS43690 announce AS-CMFT
import:     from AS8631 action pref=110; accept AS-MSKROUTESERVER
export:     to AS8631 announce AS-CMFT
import:     from AS52005 action pref=110; accept AS52005
export:     to AS52005 announce AS-CMFT
import:     from AS199524 action pref=110; accept AS-GCORE
export:     to AS199524 announce AS-CMFT
import:     from AS50817 action pref=110; accept as-piter-ix
export:     to AS50817 announce AS-CMFT
import:     from AS49869 action pref=110; accept as-piter-ix-msk
export:     to AS49869 announce AS-CMFT
import:     from AS61376 action pref=110; accept AS-PITER-IX-KYEV
export:     to AS61376 announce AS-CMFT
import:     from AS39607 action pref=110; accept AS-PITER-IX-HELSINKI
export:     to AS39607 announce AS-CMFT
remarks:    --- DOWNSTREAMS ---
import:     from AS3180 action pref=130; accept AS3180
export:     to AS3180 announce ANY
import:     from AS3227 action pref=130; accept AS3227
export:     to AS3227 announce ANY
import:     from AS8219 action pref=130; accept AS8219
export:     to AS8219 announce ANY
import:     from AS13105 action pref=130; accept AS13105
export:     to AS13105 announce ANY
import:     from AS31321 action pref=130; accept AS-STARTELECOMSPB
export:     to AS31321 announce ANY
import:     from AS31444 action pref=130; accept AS-SEANET
export:     to AS31444 announce ANY
import:     from AS34232 action pref=130; accept AS-PULNET
export:     to AS34232 announce ANY
import:     from AS34574 action pref=130; accept AS34574
export:     to AS34574 announce ANY
import:     from AS35112 action pref=130; accept AS35112
export:     to AS35112 announce ANY
import:     from AS35196 action pref=130; accept AS-IHOR
export:     to AS35196 announce ANY
import:     from AS39101 action pref=130; accept AS39101
export:     to AS39101 announce ANY
import:     from AS39598 action pref=130; accept AS-TIERA
export:     to AS39598 announce ANY
import:     from AS41337 action pref=130; accept AS-PROSERV
export:     to AS41337 announce ANY
import:     from AS41446 action pref=130; accept AS41446
export:     to AS41446 announce ANY
import:     from AS42144 action pref=130; accept AS42144
export:     to AS42144 announce ANY
import:     from AS43031 action pref=130; accept AS-VLAN
export:     to AS43031 announce ANY
import:     from AS43106 action pref=130; accept AS-NEVACOM
export:     to AS43106 announce ANY
import:     from AS43317 action pref=130; accept AS-RNET
export:     to AS43317 announce ANY
import:     from AS44478 action pref=130; accept AS-ETALON
export:     to AS44478 announce ANY
import:     from AS44484 action pref=130; accept AS-XTRIM
export:     to AS44484 announce ANY
import:     from AS44640 action pref=130; accept AS44640
export:     to AS44640 announce ANY
import:     from AS44985 action pref=130; accept AS44985
export:     to AS44985 announce ANY
import:     from AS47133 action pref=130; accept AS-PL-NET
export:     to AS47133 announce ANY
import:     from AS47149 action pref=130; accept AS47149
export:     to AS47149 announce ANY
import:     from AS47211 action pref=130; accept AS-KOLPINONET
export:     to AS47211 announce ANY
import:     from AS47441 action pref=130; accept AS-TRUNKMOBILE
export:     to AS47441 announce ANY
import:     from AS48180 action pref=130; accept AS48180
export:     to AS48180 announce ANY
import:     from AS48223 action pref=130; accept AS-SENATOR
export:     to AS48223 announce ANY
import:     from AS48226 action pref=130; accept AS48226
export:     to AS48226 announce ANY
import:     from AS48235 action pref=130; accept AS48235
export:     to AS48235 announce ANY
import:     from AS48257 action pref=130; accept AS-SATNETSPB
export:     to AS48257 announce ANY
import:     from AS48370 action pref=130; accept AS-WESTCOM
export:     to AS48370 announce ANY
import:     from AS48416 action pref=130; accept AS-INFOLAN
export:     to AS48416 announce ANY
import:     from AS48890 action pref=130; accept AS48890
export:     to AS48890 announce ANY
import:     from AS49017 action pref=130; accept AS49017
export:     to AS49017 announce ANY
import:     from AS49200 action pref=130; accept AS49200
export:     to AS49200 announce ANY
import:     from AS49211 action pref=130; accept AS49211
export:     to AS49211 announce ANY
import:     from AS50082 action pref=130; accept AS50082
export:     to AS50082 announce ANY
import:     from AS50167 action pref=130; accept AS-CTTELECOM
export:     to AS50167 announce ANY
import:     from AS50538 action pref=130; accept AS50538
export:     to AS50538 announce ANY
import:     from AS50717 action pref=130; accept AS-FORTIS
export:     to AS50717 announce ANY
import:     from AS51478 action pref=130; accept AS51478
export:     to AS51478 announce ANY
import:     from AS51562 action pref=130; accept AS51562
export:     to AS51562 announce ANY
import:     from AS51783 action pref=130; accept AS51783
export:     to AS51783 announce ANY
import:     from AS51836 action pref=130; accept AS51836
export:     to AS51836 announce ANY
import:     from AS51973 action pref=130; accept AS-KOLT
export:     to AS51973 announce ANY
import:     from AS56336 action pref=130; accept AS56336
export:     to AS56336 announce ANY
import:     from AS56846 action pref=130; accept AS56846
export:     to AS56846 announce ANY
import:     from AS56928 action pref=130; accept AS56928
export:     to AS56928 announce ANY
import:     from AS57010 action pref=130; accept AS57010
export:     to AS57010 announce ANY
import:     from AS57091 action pref=130; accept AS-CNT-TEL
export:     to AS57091 announce ANY
import:     from AS57439 action pref=130; accept AS57439
export:     to AS57439 announce ANY
import:     from AS57557 action pref=130; accept AS57557
export:     to AS57557 announce ANY
import:     from AS59482 action pref=130; accept AS59482
export:     to AS59482 announce ANY
import:     from AS59627 action pref=130; accept AS59627
export:     to AS59627 announce ANY
import:     from AS60357 action pref=130; accept AS60357
export:     to AS60357 announce ANY
import:     from AS61286 action pref=130; accept AS61286
export:     to AS61286 announce ANY
import:     from AS62065 action pref=130; accept AS62065
export:     to AS62065 announce ANY
import:     from AS62251 action pref=130; accept AS-DREAMLESS
export:     to AS62251 announce ANY
import:     from AS196750 action pref=130; accept AS196750
export:     to AS196750 announce ANY
import:     from AS197303 action pref=130; accept AS197303
export:     to AS197303 announce ANY
import:     from AS198070 action pref=130; accept AS-PUDLINK
export:     to AS198070 announce ANY
import:     from AS199112 action pref=130; accept AS199112
export:     to AS199112 announce ANY
import:     from AS199732 action pref=130; accept AS199732
export:     to AS199732 announce ANY
import:     from AS198580 action pref=130; accept AS198580
export:     to AS198580 announce ANY
import:     from AS200679 action pref=130; accept AS200679
export:     to AS200679 announce ANY
import:     from AS200847 action pref=130; accept AS200847
export:     to AS200847 announce ANY
import:     from AS201022 action pref=130; accept AS-ABS
export:     to AS201022 announce ANY
import:     from AS201475 action pref=130; accept AS201475
export:     to AS201475 announce ANY
import:     from AS201601 action pref=130; accept AS201601
export:     to AS201601 announce ANY
import:     from AS201797 action pref=130; accept AS201797
export:     to AS201797 announce ANY
import:     from AS201848 action pref=130; accept AS201848
export:     to AS201848 announce ANY
import:     from AS201861 action pref=130; accept AS-CROSSMIX-TELECOM
export:     to AS201861 announce ANY
import:     from AS202633 action pref=130; accept AS202633
export:     to AS202633 announce ANY
import:     from AS202689 action pref=130; accept AS202689
export:     to AS202689 announce ANY
import:     from AS202775 action pref=130; accept AS-EXPRE_LLC
export:     to AS202775 announce ANY
import:     from AS202935 action pref=130; accept AS202935
export:     to AS202935 announce ANY
import:     from AS202974 action pref=130; accept AS202974
export:     to AS202974 announce ANY
import:     from AS202989 action pref=130; accept AS202989
export:     to AS202989 announce ANY
import:     from AS203004 action pref=130; accept AS203004
export:     to AS203004 announce ANY
import:     from AS203126 action pref=130; accept AS203126
export:     to AS203126 announce ANY
import:     from AS203139 action pref=130; accept AS203139
export:     to AS203139 announce ANY
import:     from AS203725 action pref=130; accept AS203725
export:     to AS203725 announce ANY
import:     from AS204219 action pref=130; accept AS204219
export:     to AS204219 announce ANY
import:     from AS204492 action pref=130; accept AS204492
export:     to AS204492 announce ANY
import:     from AS205221 action pref=130; accept AS205221
export:     to AS205221 announce ANY
import:     from AS205378 action pref=130; accept AS205378
export:     to AS205378 announce ANY
import:     from AS205454 action pref=130; accept AS205454
export:     to AS205454 announce ANY
import:     from AS205489 action pref=130; accept AS205489
export:     to AS205489 announce ANY
import:     from AS205601 action pref=130; accept AS205601
export:     to AS205601 announce ANY
import:     from AS205701 action pref=130; accept AS205701
export:     to AS205701 announce ANY
import:     from AS206403 action pref=130; accept AS206403
export:     to AS206403 announce ANY
import:     from AS206647 action pref=130; accept AS206647
export:     to AS206647 announce ANY
import:     from AS206812 action pref=130; accept AS206812
export:     to AS206812 announce ANY
import:     from AS207168 action pref=130; accept AS207168
export:     to AS207168 announce ANY
import:     from AS207256 action pref=130; accept AS207256
export:     to AS207256 announce ANY
import:     from AS207259 action pref=130; accept AS207259
export:     to AS207259 announce ANY
import:     from AS207648 action pref=130; accept AS207648
export:     to AS207648 announce ANY
import:     from AS207698 action pref=130; accept AS207698
export:     to AS207698 announce ANY
import:     from AS208100 action pref=130; accept AS208100
export:     to AS208100 announce ANY
import:     from AS208111 action pref=130; accept AS208111
export:     to AS208111 announce ANY
import:     from AS208325 action pref=130; accept AS208325
export:     to AS208325 announce ANY
import:     from AS208371 action pref=130; accept AS208371
export:     to AS208371 announce ANY
import:     from AS208894 action pref=130; accept AS208894
export:     to AS208894 announce ANY
import:     from AS209339 action pref=130; accept AS-TRICOLOR
export:     to AS209339 announce ANY
import:     from AS209367 action pref=130; accept AS-HAPOTELE
export:     to AS209367 announce ANY
import:     from AS209636 action pref=130; accept AS209636
export:     to AS209636 announce ANY
import:     from AS209667 action pref=130; accept AS209667
export:     to AS209667 announce ANY
import:     from AS209679 action pref=130; accept AS209679
export:     to AS209679 announce ANY
import:     from AS211191 action pref=130; accept AS211191
export:     to AS211191 announce ANY
import:     from AS211246 action pref=130; accept AS211246
export:     to AS211246 announce ANY
import:     from AS211590 action pref=130; accept AS211590
export:     to AS211590 announce ANY
import:     from AS211609 action pref=130; accept AS211609
export:     to AS211609 announce ANY
import:     from AS211796 action pref=130; accept AS211796
export:     to AS211796 announce ANY
import:     from AS211892 action pref=130; accept AS-WAVEACCESS
export:     to AS211892 announce ANY
import:     from AS212333 action pref=130; accept AS212333
export:     to AS212333 announce ANY
import:     from AS212480 action pref=130; accept AS-RUS-AS
export:     to AS212480 announce ANY
remarks:    --- IPv6 Routing Policy ---
remarks:    --- UPSTREAMS ---
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3267 action pref=105; accept AS-ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3267 announce AS-CMFT6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20764 action pref=105; accept AS-ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20764 announce AS-CMFT6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9002 action pref=105; accept AS-ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9002 announce AS-CMFT6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31500 action pref=105; accept AS-ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31500 announce AS-CMFT6
remarks:    --- PEERS ---
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS48625 action pref=110; accept AS-PIRIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS48625 announce AS-CMFT6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43690 action pref=110; accept AS-SPBROUTESERVER
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43690 announce AS-PIRIXINET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8631 action pref=110; accept AS-MSKROUTESERVER
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8631 announce AS-PIRIXINET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS203921 action pref=110; accept AS-ELBA-IX-ROUTESERVER
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS203921 announce AS-PIRIXINET
remarks:    --- DOWNSTREAMS ---
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43031 action pref=130; accept AS-VLAN
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43031 announce AS-ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44484 action pref=130; accept AS44484
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS44484 announce AS-ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS47211 action pref=130; accept AS-KOLPINONET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS47211 announce AS-ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51783 action pref=130; accept AS51783
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51783 announce AS-ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS201848 action pref=130; accept AS201848
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS201848 announce AS-ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS211892 action pref=130; accept AS-WAVEACCESS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS211892 announce AS-ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS62251 action pref=130; accept AS-DREAMLESS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS62251 announce AS-ANY
remarks:    ----------------------------------
remarks:    External communities may be set by external peers when
remarks:    talking to AS56534.
remarks:    Community Meaning
remarks:    56534:1000x When advertising to any UPSTREAM peer
remarks:    56534:1010x When advertising to ReTN
remarks:    56534:1020x When advertising to RuNNET
remarks:    56534:1030x When advertising to iHome
remarks:    56534:1040x When advertising to RASCOM
remarks:    56534:1050x When advertising to GlobalNet
remarks:    56534:1060x When advertising to TTK
remarks:    56534:1070x When advertising to ERTH
remarks:    56534:2000x When advertising to any PIRIX peer
remarks:    56534:2010x When advertising to any SPB-IX peer
remarks:    56534:2020x When advertising to any MSK-IX peer
remarks:    56534:2030x When advertising to any G-CORE peer
remarks:    56534:2040x When advertising to any DATAIX peer
remarks:    56534:2050x When advertising to any DTEL-IX peer
remarks:    56534:2060x When advertising to any PITERIX peer
remarks:    56534:2070x When advertising to any PITERIX-MSK peer
remarks:    56534:2080x When advertising to any APPLE peer
remarks:    56534:2090x When advertising to any PITERIX-KIEV peer
remarks:    56534:2100x When advertising to any PITERIX-HELSINKI peer
remarks:    ...x=0 - do not advertise
remarks:    ...x=1,2,4 or 6 - prepend 56534 1,2,4 or 6 times
remarks:    Internal comminuties are assigned only internally, and are
remarks:    always deleted from incoming updates at the border routers.
remarks:    They may be used by peers to filter some prefixes.
remarks:    56534:1000 Receieved from an UPSTREAM peer
remarks:    56534:1010 Receieved from ReTN
remarks:    56534:1020 Receieved from RunNET
remarks:    56534:1030 Receieved from iHome
remarks:    56534:1040 Receieved from RASCOM
remarks:    56534:1050 Receieved from GlobalNet
remarks:    56534:1060 Receieved from TTK
remarks:    56534:1070 Receieved from ERTH
remarks:    56534:2000 Receieved from PIRIX
remarks:    56534:2010 Receieved from SPB-IX
remarks:    56534:2020 Receieved from MSK-IX
remarks:    56534:2030 Receieved from G-CORE
remarks:    56534:2040 Receieved from DATAIX
remarks:    56534:2050 Receieved from DTEL-IX
remarks:    56534:2060 Receieved from PITER-IX
remarks:    56534:2070 Receieved from PITER-IX-MSK
remarks:    56534:2080 Receieved from APPLE
remarks:    56534:2090 Receieved from PITER-IX-KIEV
remarks:    56534:2100 Receieved from PITER-IX-HELSINKI
remarks:    56534:3000 Receieved from IX peer
remarks:    56534:9900 Origin in SPB
remarks:    56534:9000 Origin in SPB
remarks:    Blackhole community for downstreams peers 56534:6666
remarks:    Backup community for downstreams peers 56534:9966 set minimum local-pref for our network
remarks:    Other communities are accepted but ignored.
remarks:    -------------------------------
remarks:    Public Looking Glass: lg.comfortel.pro
remarks:    -------------------------------
admin-c:    CMFT
tech-c:     CMFT
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     CMFT-MNT
created:    2011-03-11T14:49:01Z
last-modified: 2022-07-15T12:08:51Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-CL253-RIPE
org-name:    Comfortel Ltd.
country:    RU
org-type:    LIR
address:    Detskiy str 5 office 304
address:    196084
address:    Saint-Petersburg
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +78126700000
fax-no:     +78126700000 ext. 4
admin-c:    CMFT
tech-c:     CMFT
abuse-c:    CMFT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    CMFT-MNT
mnt-ref:    CMFT-MNT
mnt-ref:    MNT-PINSUPPORT
mnt-ref:    ru-extatic-1-mnt
mnt-ref:    QWARTA-MNT
mnt-ref:    IP-RIPE
mnt-ref:    OY-RR
mnt-ref:    ROSNIIROS-MNT
mnt-ref:    INFR-MNT
mnt-ref:    mnt-ru-telecompas-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     CMFT-MNT
created:    2014-01-31T10:00:31Z
last-modified: 2022-03-10T08:13:49Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Comfortel Ltd Contacts Data
address:    Savushkina 119-5
address:    193091 St.Petersburg Russia
phone:     +7 812 670 00 00
fax-no:     +7 812 670 00 00 ext. 4
abuse-mailbox: abuse@comfortel.pro
admin-c:    ME3174-RIPE
tech-c:     POOF-RIPE
remarks:    -----------------------------------------
remarks:    General questions: lir@comfortel.pro
remarks:    Spam & Abuse: abuse@comfortel.pro
remarks:    Routing issues: noc@comfortel.pro
remarks:    Peering issues: team@pirix.ru
remarks:    -----------------------------------------
remarks:    --------- A T T E N T I O N !!! ---------
remarks:    -----------------------------------------
remarks:    Please use abuse@comfortel.pro e-mail address
remarks:    for spam and abuse complaints.
remarks:    Mails for other addresses will be ignored!
remarks:    -----------------------------------------
nic-hdl:    CMFT
mnt-by:     CMFT-MNT
created:    2021-04-20T09:17:41Z
last-modified: 2022-01-18T10:37:33Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]