| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  RUAD-AS AS56529

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS56529
as-name:    RUAD-AS
org:      ORG-RL346-RIPE
import:     from AS198816 accept AS-ATKGAGRA
export:     to AS198816 announce ANY
import:     from AS60005 accept ANY
export:     to AS60005 announce AS56529
import:     from AS47586 accept ANY
export:     to AS47586 announce AS56529
import:     from AS50257 accept ANY
export:     to AS50257 announce AS-PICUNDANET
import:     from AS56529 accept ANY
export:     to AS56529 announce AS-PICUNDANET
admin-c:    RL13326-RIPE
tech-c:     RL13326-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     IPADDRESS-RU
sponsoring-org: ORG-IL432-RIPE
status:     ASSIGNED
created:    2018-12-28T11:32:32Z
last-modified: 2021-07-28T18:12:43Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-RL346-RIPE
org-name:    RuaD-Group LLC
org-type:    OTHER
address:    ul. Agrba, d. 39 kv. 50
address:    354000 Pitsunda
address:    Republic of Abkhazia
abuse-c:    RL13326-RIPE
mnt-ref:    IPADDRESS-RU
mnt-by:     IPADDRESS-RU
created:    2018-12-19T15:36:30Z
last-modified: 2020-03-24T17:57:36Z
source:     RIPE # Filtered

role:      RuaD-Group LLC
address:    ul. Agrba, d. 39 kv. 50
address:    354000 Pitsunda
address:    Republic of Abkhazia
abuse-mailbox: pic.net@mail.ru
admin-c:    DK8962-RIPE
tech-c:     DK8962-RIPE
phone:     +7 840 2031111
nic-hdl:    RL13326-RIPE
mnt-by:     IPADDRESS-RU
created:    2020-03-24T17:57:26Z
last-modified: 2020-03-24T17:57:26Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]