| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.160.97 (lg) / ec2-18-207-160-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:a061::12cf:a061 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  therecomltd AS56465

as-block:    AS56444 - AS57146
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-23T15:27:46Z
last-modified: 2023-08-23T15:27:46Z
source:     RIPE


aut-num:    AS56465
as-name:    therecomltd
org:      ORG-TL490-RIPE
import:     from AS3326 accept ANY
export:     to AS3326 announce AS56465
import:     from AS59613 accept ANY
export:     to AS59613 announce AS56465
import:     from AS35614 action pref=100; accept ANY
export:     to AS35614 announce AS-TH
import:     from AS6849 accept ANY
export:     to AS6849 announce AS-TH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35614 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35614 announce AS56465
admin-c:    AS41114-RIPE
tech-c:     AS41114-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ua-thercm-1-mnt
created:    2018-06-12T11:59:21Z
last-modified: 2020-12-07T14:51:59Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TL490-RIPE
org-name:    Therecom Ltd
country:    UA
org-type:    LIR
address:    Shakespeara, 12A, 11
address:    61045
address:    Kharkiv
address:    UKRAINE
phone:     +380577526902
admin-c:    AS41114-RIPE
tech-c:     AS41114-RIPE
abuse-c:    AR46753-RIPE
mnt-ref:    ua-thercm-1-mnt
mnt-ref:    RIPE-DB-MNT
mnt-ref:    TNSUA-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ua-thercm-1-mnt
created:    2018-06-04T20:39:05Z
last-modified: 2022-01-04T10:30:13Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alex Semenov
address:    Shakespeara, 12A, 11
address:    61045
address:    Kharkiv
address:    UKRAINE
phone:     +380577526902
nic-hdl:    AS41114-RIPE
mnt-by:     ua-thercm-1-mnt
created:    2018-06-04T20:39:05Z
last-modified: 2018-06-04T20:39:05Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]