| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.230.154.90 (lg) / ec2-3-230-154-90.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e6:9a5a::3e6:9a5a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  THECLOUDLIMITED AS56444

as-block:    AS56444 - AS57146
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-08-23T15:27:46Z
last-modified: 2023-08-23T15:27:46Z
source:     RIPE


aut-num:    AS56444
as-name:    THECLOUDLIMITED
org:      ORG-TL392-RIPE
remarks:    ==== Upstream Transit ====
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS-ORIGINS-AS56444
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS174 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS174 announce AS-ORIGINS-AS56444
import:     from AS1299 accept ANY
export:     to AS1299 announce AS-THECLOUDLIMITED:AS-ORIGINS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1299 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1299 announce AS-THECLOUDLIMITED:AS-ORIGINS
remarks:    ==== Downstream Transit ====
import:     from AS204044 accept AS-ONECLOUD:AS-ORIGINS
export:     to AS204044 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS204044 accept AS-ONECLOUD:AS-ORIGINS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS204044 announce ANY
import:     from AS209134 accept AS209134
export:     to AS209134 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS209134 accept AS209134
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS209134 announce ANY
import:     from AS204193 accept AS204193
export:     to AS204193 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS204193 accept AS204193
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS204193 announce ANY
remarks:    ==== Peering Exchanges ====
import:     from AS-LINX-CONNECTED accept ANY
export:     to AS-LINX-CONNECTED announce AS-THECLOUDLIMITED:AS-ORIGINS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS-LINX-CONNECTED accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS-LINX-CONNECTED announce AS-THECLOUDLIMITED:AS-ORIGINS
admin-c:    TCAD-RIPE
tech-c:     TCAD-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ATMOSO-MNT
created:    2016-06-17T07:19:40Z
last-modified: 2020-11-09T13:00:21Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TL392-RIPE
org-name:    Atmoso Limited
country:    GB
org-type:    LIR
address:    The Granary,
        Whiteley Lane
address:    PO15 6RQ
address:    Fareham
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +44 2039 098 500
admin-c:    TCAD-RIPE
tech-c:     TCAD-RIPE
abuse-c:    TCAD-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    ATMOSO-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ATMOSO-MNT
created:    2016-06-16T06:30:59Z
last-modified: 2021-08-18T08:35:39Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Atmoso Administrator
address:    Atmoso Limited
address:    The Granary
address:    Whiteley Lane
address:    Fareham
address:    Hampshire
address:    PO15 6RQ
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +442039098500
org:      ORG-TL392-RIPE
admin-c:    PAPP-RIPE
admin-c:    SLEM-RIPE
tech-c:     PAPP-RIPE
tech-c:     SLEM-RIPE
nic-hdl:    TCAD-RIPE
abuse-mailbox: abuse@revolutioncloud.co.uk
mnt-by:     ATMOSO-MNT
created:    2016-06-16T23:39:57Z
last-modified: 2020-04-09T14:51:49Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]