| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.204.175.38 (lg) / ec2-34-204-175-38.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22cc:af26::22cc:af26 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TELEFONSERWIS-AS AS56441

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS56441
as-name:    TELEFONSERWIS-AS
org:      ORG-TTSA3-RIPE
import:     from AS5617 accept ANY
export:     to AS5617 announce AS56441
import:     from AS20960 accept ANY
export:     to AS20960 announce AS56441
import:     from AS21021 accept ANY
export:     to AS21021 announce AS56441
admin-c:    AK6521-RIPE
tech-c:     BK2091-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LEON-MNT
mnt-by:     MNT-TELEFONSERWIS
created:    2011-02-21T15:52:13Z
last-modified: 2018-09-04T10:59:07Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-LSzo6-RIPE

organisation:  ORG-TTSA3-RIPE
org-name:    "Zaklad Teleradiotechniki Telefon Serwis Antoni Kois"
org-type:    OTHER
address:    ul. Warzyce 343, 38-200 Jaslo, PL
abuse-c:    AR19302-RIPE
mnt-ref:    LEON-MNT
mnt-by:     LEON-MNT
mnt-ref:    MNT-TELEFONSERWIS
mnt-by:     MNT-TELEFONSERWIS
created:    2011-02-03T12:48:30Z
last-modified: 2014-03-27T20:05:14Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Antoni Kois
address:    Z. T. Telefon Serwis Antoni Kois
address:    ul. Warzyce 343
address:    38-200 Jaslo
address:    POLAND
phone:     +48 13 4465088
phone:     +48 603 899653
nic-hdl:    AK6521-RIPE
mnt-by:     TPNET
created:    2010-08-02T08:59:51Z
last-modified: 2010-08-02T08:59:51Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Bartosz Kois
address:    Z. T. Telefon Serwis Antoni Kois
address:    ul. Warzyce 343
address:    38-200 Jaslo
address:    POLAND
phone:     +48 13 4465088
phone:     +48 663 216171
nic-hdl:    BK2091-RIPE
mnt-by:     TPNET
created:    2010-08-02T08:59:51Z
last-modified: 2010-08-02T08:59:51Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]