| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.234.111.56 (lg) / ec2-18-234-111-56.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ea:6f38::12ea:6f38 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CHROOT-AS AS56430

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS56430
as-name:    CHROOT-AS
org:      ORG-CNS26-RIPE
remarks:    --------------------------------------------------------------
remarks:    --- IPv4 upstream peers                  ---
remarks:    --------------------------------------------------------------
import:     from AS3223 accept ANY
import:     from AS12310 accept ANY
export:     to AS3223 announce AS-CHROOT
export:     to AS12310 announce AS-CHROOT
remarks:    --------------------------------------------------------------
remarks:    --- IPv6 upstream peers                  ---
remarks:    --------------------------------------------------------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3223 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12310 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3223 announce AS-CHROOT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12310 announce AS-CHROOT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS-CHROOT
remarks:    --------------------------------------------------------------
remarks:    --- IPv4 peers                       ---
remarks:    --------------------------------------------------------------
import:     from AS20530 accept AS-ROMANIA AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS6939 accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS8674 accept AS8674 AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS13335 accept AS-CLOUDFLARE AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS8075 accept AS-MICROSOFT AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS39107 accept AS-INTERLANRO AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS20530 announce AS-CHROOT
export:     to AS6939 announce AS-CHROOT
export:     to AS8674 announce AS-CHROOT
export:     to AS13335 announce AS-CHROOT
export:     to AS8075 announce AS-CHROOT
export:     to AS39107 announce AS-CHROOT
remarks:    --------------------------------------------------------------
remarks:    --- IPv6 peers                       ---
remarks:    --------------------------------------------------------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20530 accept AS-ROMANIA
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8674 accept AS8674
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3164 accept AS-ASTIMP
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335 accept AS-CLOUDFLARE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8075 accept AS-MICROSOFT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39107 accept AS-INTERLANRO
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20530 announce AS-CHROOT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8674 announce AS-CHROOT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3164 announce AS-CHROOT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13335 announce AS-CHROOT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8075 announce AS-CHROOT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39107 announce AS-CHROOT
remarks:    --------------------------------------------------------------
remarks:    --- IPv4 Clients                      ---
remarks:    --------------------------------------------------------------
import:     from AS3164 accept AS-ASTIMP AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS62305 accept AS62305 AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS9053 accept AS9053 AND NOT {0.0.0.0/0}
export:     to AS3164 announce AS-CHROOT
export:     to AS62305 announce AS-CHROOT
export:     to AS9053 announce AS-CHROOT AND {0.0.0.0/0}
descr:     --------------------------------------------------------------
descr:     --- IPv6 Clients                      ---
descr:     --------------------------------------------------------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9053 accept AS9053
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9053 announce AS-CHROOT
admin-c:    CHRT
tech-c:     CHRT
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     BSR-MNT
mnt-by:     CHROOT-MNT
created:    2011-02-18T13:30:39Z
last-modified: 2019-03-04T22:17:19Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-CNS26-RIPE
org-name:    Chroot Network SRL
org-type:    LIR
address:    Liviu Rebreanu, nr. 46-58, Sc. H, Et. 6, Ap. 66
address:    031793
address:    Bucharest
address:    ROMANIA
phone:     +40-731-247-668
admin-c:    BSR
abuse-c:    CABS
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    CHROOT-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     CHROOT-MNT
created:    2014-12-29T15:08:24Z
last-modified: 2017-10-30T14:38:06Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Chroot Network Operation Center
address:    Chroot Network SRL
address:    Vatra Luminoasa nr. 108
address:    Sector 2, Bucharest, Romania
phone:     +40-731-247-668
abuse-mailbox: abuse@chroot.ro
admin-c:    BSR
tech-c:     BSR
nic-hdl:    CHRT
mnt-by:     CHROOT-MNT
remarks:    --------------------------------
remarks:    abuse reports: abuse@chroot.ro
remarks:    NOC Phone: +40-731-247-668
remarks:    NOC E-mail: support@chroot.ro
remarks:    --------------------------------
created:    2013-03-27T13:38:15Z
last-modified: 2019-04-03T19:05:54Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]