| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.90.49.108 (lg) / ec2-52-90-49-108.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:345a:316c::345a:316c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SANNET-AS AS56428

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS56428
as-name:    SANNET-AS
org:      ORG-PCAA1-RIPE
admin-c:    CA4011-RIPE
tech-c:     CA4011-RIPE
import:     from AS8343 accept ANY
import:     from AS6849 accept ANY
export:     to AS8343 announce AS56428
export:     to AS6849 announce AS56428
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RIPE-DB-MNT
mnt-by:     MNT-SANNET
created:    2011-02-18T10:44:21Z
last-modified: 2016-11-25T13:35:07Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-ATS13-RIPE

organisation:  ORG-PCAA1-RIPE
org-name:    PE Chuev Alexandr Anatolyevich
org-type:    OTHER
phone:     +380502342705
address:    st. Lomonosova 99 - 55 Konstantinovka Donetskaya obl Ukraine
admin-c:    CA4011-RIPE
tech-c:     CA4011-RIPE
abuse-c:    PCAA2-RIPE
mnt-ref:    RIPE-DB-MNT
mnt-by:     RIPE-DB-MNT
mnt-by:     MNT-SANNET
created:    2011-02-14T14:56:41Z
last-modified: 2017-10-30T14:35:01Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Chuev Alexander
phone:     +380502342705
address:    st. Lomonosova 99 - 55 Konstantinovka Donetskaya obl Ukraine
mnt-by:     RIPE-DB-MNT
nic-hdl:    CA4011-RIPE
created:    2011-02-14T14:56:41Z
last-modified: 2016-11-25T14:45:18Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]