| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.232.179.5 (lg) / ec2-18-232-179-5.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12e8:b305::12e8:b305 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NESSLA AS56414

as-block:    AS56320 - AS56442
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2023-01-23T16:09:02Z
last-modified: 2023-01-23T16:09:02Z
source:     RIPE


aut-num:    AS56414
as-name:    NESSLA
org:      ORG-NA1326-RIPE
import:     from AS3399 accept ANY
export:     to AS3399 announce AS56414
import:     from AS21485 accept ANY
export:     to AS21485 announce AS56414
admin-c:    NN2996-RIPE
tech-c:     NN2996-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NESSLA-MNT
created:    2022-08-17T11:37:33Z
last-modified: 2022-08-17T11:37:33Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-NA1326-RIPE
org-name:    Nessla AB
country:    SE
org-type:    LIR
address:    Box 2062
address:    174 02
address:    Sundbyberg
address:    SWEDEN
phone:     +4686551171
admin-c:    NN2996-RIPE
tech-c:     NN2996-RIPE
abuse-c:    NN2996-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     NESSLA-MNT
created:    2021-10-28T10:34:31Z
last-modified: 2021-10-30T10:15:17Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-ref:    NESSLA-MNT

role:      Nessla NOC
address:    Box 2062
address:    174 02 Sundbyberg
address:    SWEDEN
phone:     +4686551171
abuse-mailbox: abuse@nessla.se
nic-hdl:    NN2996-RIPE
mnt-by:     NESSLA-MNT
created:    2021-10-28T10:34:31Z
last-modified: 2021-10-28T14:41:47Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]