| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.219.62 (lg) / ec2-3-233-219-62.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:db3e::3e9:db3e (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  KALUGA-ORG-AS AS56409

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS56409
as-name:    KALUGA-ORG-AS
org:      ORG-IL413-RIPE
admin-c:    ILN18-RIPE
tech-c:     ILN18-RIPE
import:     from AS21438 accept ANY
import:     from AS8636 accept ANY
export:     to AS21438 announce AS56409
export:     to AS8636 announce AS56409
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RIPE-DB-MNT
mnt-by:     MNT-KALUGA-ORG
created:    2011-02-16T16:36:53Z
last-modified: 2019-04-22T18:51:34Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-ATS13-RIPE

organisation:  ORG-IL413-RIPE
org-name:    IT Ltd.
org-type:    OTHER
phone:     +74842279977
address:    6 Akademicheskaya st., Kaluga, Russia
admin-c:    ILN18-RIPE
tech-c:     ILN18-RIPE
abuse-c:    ILN18-RIPE
mnt-ref:    RIPE-DB-MNT
mnt-by:     RIPE-DB-MNT
created:    2016-04-13T16:45:54Z
last-modified: 2019-04-22T18:51:34Z
source:     RIPE # Filtered

role:      IT Ltd. NOC
address:    6 Akademicheskaya st., Kaluga, Russia
admin-c:    MK8569-RIPE
tech-c:     AP26015-RIPE
nic-hdl:    ILN18-RIPE
abuse-mailbox: abs@kaluga.org
mnt-by:     RIPE-DB-MNT
created:    2016-04-13T16:45:54Z
last-modified: 2019-04-22T18:51:34Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]