| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.24.209 (lg) / ec2-3-238-24-209.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:18d1::3ee:18d1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ALIDA-SRL AS56376

as-block:    AS56320 - AS58367
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS56376
org:      ORG-AS141-RIPE
as-name:    ALIDA-SRL
import:     from AS3269 accept ANY
import:     from AS39120 accept ANY
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS3269 announce AS56376
export:     to AS39120 announce AS56376
export:     to AS6939 announce AS56376
admin-c:    AG17953-RIPE
tech-c:     AG17953-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NETLABS-MNT
mnt-by:     ALIDA-MNT
created:    2011-02-11T15:19:23Z
last-modified: 2021-07-30T11:03:49Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-AS141-RIPE
org-name:    ALIDA SRL
country:    IT
org-type:    LIR
address:    Via Tora, 23
address:    85100
address:    Potenza
address:    ITALY
phone:     +3909711895150
fax-no:     +3909711895159
mnt-ref:    ALIDA-MNT
mnt-ref:    NETLABS-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ALIDA-MNT
tech-c:     ANAS8-RIPE
admin-c:    AG17953-RIPE
abuse-c:    ANAS8-RIPE
created:    2011-01-26T15:48:46Z
last-modified: 2021-07-30T12:29:15Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Antonio Guglielmi
address:    Via Tora, 23 Potenza
phone:     +3909711895150
nic-hdl:    AG17953-RIPE
mnt-by:     ALIDA-MNT
created:    2014-07-04T14:21:43Z
last-modified: 2019-05-22T18:44:55Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]