| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.204.168.209 (lg) / ec2-34-204-168-209.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22cc:a8d1::22cc:a8d1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  WORLDLINE-GERMANY AS5630

as-block:    AS5537 - AS5631
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:22Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:22Z
source:     RIPE


aut-num:    AS5630
org:      ORG-AOS1-RIPE
as-name:    WORLDLINE-GERMANY
descr:     Atos Worldline SAS
import:     from AS8677 accept ANY
export:     to AS8677 announce AS5630
admin-c:    SKL16-RIPE
admin-c:    PWL3-RIPE
tech-c:     SKL16-RIPE
tech-c:     PWL3-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS8677-MNT
created:    2006-04-07T07:53:58Z
last-modified: 2020-02-03T10:47:52Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-AOS1-RIPE
org-name:    Worldline SA
org-type:    LIR
address:    Rue de la Pointe
address:    59478
address:    SECLIN
address:    FRANCE
phone:     +33320607979
fax-no:     +33320607676
admin-c:    RR7666-RIPE
admin-c:    SKL16-RIPE
admin-c:    PWL3-RIPE
abuse-c:    AC24742-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    AS8677-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AS8677-MNT
created:    2004-04-17T11:21:47Z
last-modified: 2016-08-29T08:10:08Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Pierre Westeel
address:    Atos Worldline
address:    ZI A rue de la pointe
address:    59113 SECLIN, FRANCE
mnt-by:     AS8677-MNT
phone:     +33 3 20 60 79 79
nic-hdl:    PWL3-RIPE
created:    2009-08-31T13:48:18Z
last-modified: 2016-08-11T07:44:31Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Samuel Kling
address:    Rue de la Pointe
address:    59478 SECLIN
address:    France
mnt-by:     AS8677-MNT
phone:     +33 3 20 60 79 79
nic-hdl:    SKL16-RIPE
created:    2011-02-02T10:28:01Z
last-modified: 2016-08-11T13:32:00Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]