| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.231.21.105 (lg) / ec2-34-231-21-105.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e7:1569::22e7:1569 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  GTS-BACKBONE AS5606

as-block:    AS5537 - AS5631
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:22Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:22Z
source:     RIPE


aut-num:    AS5606
as-name:    GTS-BACKBONE
descr:     GTS Telecom
descr:     92-96 Izvor
descr:     050564 - Bucharest
descr:     ROMANIA
descr:     --------------------------------------
descr:     NOC 24x7: noc@gts.ro / +40.312.200.455
descr:     --------------------------------------
org:      ORG-GTS2-RIPE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS1299 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1299 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS1299 announce AS-GTSRO
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1299 announce AS-GTSRO
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS3257 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3257 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS3257 announce AS-GTSRO
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3257 announce AS-GTSRO
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS3356 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3356 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS3356 announce AS-GTSRO
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3356 announce AS-GTSRO
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS5588 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5588 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS5588 announce AS-GTSRO
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5588 announce AS-GTSRO
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6762 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6762 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6762 announce AS-GTSRO
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6762 announce AS-GTSRO
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS174 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS174 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS174 announce AS-GTSRO
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS174 announce AS-GTSRO
remarks:    --------------------------------------------
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS1121 accept AS-VIX-RS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1121 accept AS-VIX-RS
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS1121 announce AS-GTSRO
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1121 announce AS-GTSRO
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6695 accept AS-DECIX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6695 accept AS-DECIX
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6695 announce AS-GTSRO
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6695 announce AS-GTSRO
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6777 accept AS-AMS-IX-RS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6777 accept AS-AMS-IX-RS
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6777 announce AS-GTSRO
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6777 announce AS-GTSRO
admin-c:    GTRO1-RIPE
tech-c:     GTRO1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS5606-MNT
created:    2002-06-20T11:49:35Z
last-modified: 2022-05-04T06:23:28Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-GTS2-RIPE
org-name:    GTS Telecom SRL
country:    RO
org-type:    LIR
address:    Str Izvor, Nr 92-96, Floor 1-2
address:    050564
address:    District 5, Bucharest
address:    ROMANIA
phone:     +40214100100
phone:     +40312200200
fax-no:     +40312200222
admin-c:    GTRO1-RIPE
abuse-c:    GTRO1-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    AS5606-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AS5606-MNT
created:    2004-04-17T11:49:49Z
last-modified: 2020-12-16T13:14:33Z
source:     RIPE # Filtered

role:      GTS Telecom Romania Operations
address:    GTS Telecom Romania
address:    92-96 Izvor St.
address:    050564 Bucharest
address:    ROMANIA
phone:     +40 31 220 0455
fax-no:     +40 31 220 0222
abuse-mailbox: abuse@gtstelecom.ro
admin-c:    MDIN
admin-c:    RCB
tech-c:     MDIN
tech-c:     RCB
nic-hdl:    GTRO1-RIPE
mnt-by:     AS5606-MNT
created:    2004-10-07T07:37:34Z
last-modified: 2021-02-10T08:53:15Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]