| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.153.73.72 (lg) / ec2-35-153-73-72.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2399:4948::2399:4948 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  UNITED-AS AS5593

as-block:    AS5537 - AS5631
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:22Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:22Z
source:     RIPE


aut-num:    AS5593
as-name:    UNITED-AS
org:      ORG-WUL8-RIPE
import:     from AS28761 action pref=100; accept ANY
export:     to AS28761 announce AS-CRIS
import:     from AS201776 action pref=100; accept ANY
export:     to AS201776 announce AS-CRIS
admin-c:    WNET2-RIPE
tech-c:     WNET2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     WNET-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2019-01-04T10:52:24Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-WUL8-RIPE
org-name:    Wnet Ukraine LLC
org-type:    LIR
address:    Bohdana Khmelnitskoho 48A
address:    01030
address:    Kyiv
address:    UKRAINE
admin-c:    WNET2-RIPE
tech-c:     WNET2-RIPE
abuse-c:    AR49727-RIPE
mnt-ref:    WNET-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     WNET-MNT
created:    2018-12-07T08:48:19Z
last-modified: 2018-12-07T09:05:43Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +380445900800

role:      W NET NOC
address:    Wnet LLC
address:    Bohdana Khmelnitskoho 48A
address:    Kyiv, 01030
address:    Ukraine
phone:     +380 44 5900800
fax-no:     +380 44 2892817
abuse-mailbox: abuse@wnet.ua
remarks:    troubles: http://support.wnet.ua
remarks:    troubles: noc@wnet.ua
admin-c:    ALEX4-RIPE
tech-c:     SK8622-RIPE
tech-c:     VL1900-RIPE
tech-c:     JUK777-RIPE
tech-c:     BAA164-RIPE
tech-c:     PAV555-RIPE
tech-c:     ZS1682-RIPE
nic-hdl:    WNET2-RIPE
mnt-by:     WNET-MNT
created:    2002-03-21T09:29:44Z
last-modified: 2018-08-15T06:57:58Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]