| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.129.175 (lg) / ec2-18-207-129-175.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:81af::12cf:81af (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  GTSCE AS5588

as-block:    AS5537 - AS5631
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:22Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:22Z
source:     RIPE


aut-num:    AS5588
as-name:    GTSCE
org:      ORG-Ra2-RIPE
descr:     GTS Central Europe / Antel Germany
remarks:    # GBLX
import:     from AS3549 action pref=500; accept ANY
export:     to AS3549 announce AS-GTS-CE
remarks:    # Telia
import:     from AS1299 action pref=500; accept ANY
export:     to AS1299 announce AS-GTS-CE
remarks:    # GTS CE networks
import:     { from AS2819 action pref=100; accept AS-TRANSCZ; from AS5578 action pref=100; accept AS-BENESTRA; from AS5606 action pref=100; accept AS-KPNQWESTRO; from AS8246 action pref=100; accept AS-IPARTNERS; from AS3340 action pref=100; accept AS-DATANET; }
export:     { to AS2819 announce ANY; to AS5578 announce ANY; to AS5606 announce ANY; to AS8246 announce ANY; to AS3340 announce ANY; }
remarks:    # DE-CIX
import:     { from AS286 accept AS-KQ; from AS553 accept AS-BELWUE; from AS680 accept AS-DFNTOWINISP; from AS1136 accept AS-KPNNL; from AS1901 accept AS-EUNETAT; from AS2647 accept AS-EQUANT; from AS2686 accept AS-IGNEMEA; from AS2818 accept AS-BBC; from AS2857 accept AS-RLP-NET; from AS2914 accept AS-VERIO-EUROPE; from AS3209 accept AS-ARCORGLOBAL; from AS3291 accept AS-PSINETEU; from AS3292 accept AS-TELEDK; from AS3303 accept AS-SWCMGLOBAL; from AS3491 accept AS-CAIS; from AS4513 accept AS-GLOBIX; from AS4589 accept AS-EASYNET; from AS5089 accept AS-NTLI; from AS5409 accept AS-TPL; from AS5427 accept AS-PRTL-EU; from AS5430 accept AS-FREENETDE; from AS5462 accept AS-CABLEINET; from AS5466 accept AS-EIRCOM; from AS5539 accept AS-SPACENET; from AS5605 accept AS-NETUSE; from AS5669 accept AS-VIA; from AS6461 accept AS-MFNX; from AS6661 accept AS-PTLU; from AS6667 accept AS-EUNETIP; from AS6695 accept AS-DECIX; from AS6728 accept AS-NILDRAM; from AS6730 accept AS-GLOBAL; from AS6735 accept AS-SDTDECIX; from AS6751 accept AS6751; from AS6774 accept AS-BELBONEMEMBERS; from AS6805 accept AS-TDDE; from AS6830 accept AS-AORTA; from AS8190 accept AS-VIATEL; from AS8196 accept AS-CLARANET; from AS8308 accept AS-NASK; from AS8319 accept AS-IXREGIO; from AS8365 accept AS-MANDA; from AS8404 accept AS-CABLECOM; from AS8422 accept AS-NETCOLOGNE; from AS8437 accept AS-UTA; from AS8447 accept AS-PTA; from AS8514 accept AS-INODE; from AS8520 accept AS-DUNKEL; from AS8560 accept AS-SCHLUND; from AS8586 accept AS-REDNET; from AS8638 accept AS-CITYKOM; from AS8708 accept AS-RDSNET; from AS8763 accept AS-DENIC; from AS8859 accept AS-OSN; from AS8881 accept AS-KOMTEL; from AS8928 accept AS-INTEROUTE; from AS8939 accept AS-ADTECH; from AS9044 accept AS-SOLNET; from AS9063 accept AS-SAARGATE; from AS9066 accept AS-BCC; from AS9132 accept AS-MEDIASCAPE; from AS9189 accept AS-ACCOM; from AS12306 accept AS-PLUSLINE; from AS12308 accept AS-IR; from AS12337 accept AS-NORIS; from AS12407 a
ccept AS-WESTEND; from AS12480 accept AS-ILK; from AS12611 accept AS-RKOM; from AS12731 accept AS-IPHH; from AS12793 accept AS-ETELGROUP; from AS12832 accept AS-LYCOSEU; from AS12859 accept AS-BIT; from AS13101 accept AS-TNG; from AS13129 accept AS-GAT; from AS13184 accept AS-HANSENET; from AS13237 accept AS-LNCDECIX; from AS13301 accept AS-ETTEL; from AS15412 accept AS-FLAGP; from AS15444 accept AS-NETSERVICES; from AS15594 accept AS-NQ; from AS15598 accept AS-IPX; from AS15703 accept AS-TRUESERVER; from AS15743 accept AS-IPH; from AS16097 accept AS-HLKOMM; from AS16272 accept AS-EASTLINK; from AS20640 accept AS-TITANNET; from AS20646 accept AS-CELOX; from AS20676 accept AS-QSC; from AS20804 accept AS-TELENERGO-INT; from AS20847 accept AS-INTROWEB; from AS20940 accept AS-AKAMAI; from AS21385 accept AS-TNIB; from AS21473 accept AS-MANET; from AS25560 accept AS-RHTEC; }
export:     { to AS286 announce AS-GTS-CE; to AS553 announce AS-GTS-CE; to AS680 announce AS-GTS-CE; to AS1136 announce AS-GTS-CE; to AS1901 announce AS-GTS-CE; to AS2647 announce AS-GTS-CE; to AS2686 announce AS-GTS-CE; to AS2818 announce AS-GTS-CE; to AS2857 announce AS-GTS-CE; to AS2914 announce AS-GTS-CE; to AS3209 announce AS-GTS-CE; to AS3291 announce AS-GTS-CE; to AS3292 announce AS-GTS-CE; to AS3303 announce AS-GTS-CE; to AS3491 announce AS-GTS-CE; to AS4513 announce AS-GTS-CE; to AS4589 announce AS-GTS-CE; to AS5089 announce AS-GTS-CE; to AS5409 announce AS-GTS-CE; to AS5427 announce AS-GTS-CE; to AS5430 announce AS-GTS-CE; to AS5462 announce AS-GTS-CE; to AS5466 announce AS-GTS-CE; to AS5539 announce AS-GTS-CE; to AS5605 announce AS-GTS-CE; to AS5669 announce AS-GTS-CE; to AS6461 announce AS-GTS-CE; to AS6661 announce AS-GTS-CE; to AS6667 announce AS-GTS-CE; to AS6695 announce AS-GTS-CE; to AS6728 announce AS-GTS-CE; to AS6730 announce AS-GTS-CE; to AS6735 announce AS-GTS-CE; to AS6751 announce AS-GTS-CE; to AS6774 announce AS-GTS-CE; to AS6805 announce AS-GTS-CE; to AS6830 announce AS-GTS-CE; to AS8190 announce AS-GTS-CE; to AS8196 announce AS-GTS-CE; to AS8308 announce AS-GTS-CE; to AS8319 announce AS-GTS-CE; to AS8365 announce AS-GTS-CE; to AS8404 announce AS-GTS-CE; to AS8422 announce AS-GTS-CE; to AS8437 announce AS-GTS-CE; to AS8447 announce AS-GTS-CE; to AS8514 announce AS-GTS-CE; to AS8520 announce AS-GTS-CE; to AS8560 announce AS-GTS-CE; to AS8586 announce AS-GTS-CE; to AS8638 announce AS-GTS-CE; to AS8708 announce AS-GTS-CE; to AS8763 announce AS-GTS-CE; to AS8859 announce AS-GTS-CE; to AS8881 announce AS-GTS-CE; to AS8928 announce AS-GTS-CE; to AS8939 announce AS-GTS-CE; to AS9044 announce AS-GTS-CE; to AS9063 announce AS-GTS-CE; to AS9066 announce AS-GTS-CE; to AS9132 announce AS-GTS-CE; to AS9189 announce AS-GTS-CE; to AS12306 announce AS-GTS-CE; to AS12308 announce AS-GTS-CE; to AS12337 announce AS-GTS-CE; to AS12407 announce AS-GTS-CE; 
to AS12480 announce AS-GTS-CE; to AS12611 announce AS-GTS-CE; to AS12731 announce AS-GTS-CE; to AS12793 announce AS-GTS-CE; to AS12832 announce AS-GTS-CE; to AS12859 announce AS-GTS-CE; to AS13101 announce AS-GTS-CE; to AS13129 announce AS-GTS-CE; to AS13184 announce AS-GTS-CE; to AS13237 announce AS-GTS-CE; to AS13301 announce AS-GTS-CE; to AS15412 announce AS-GTS-CE; to AS15444 announce AS-GTS-CE; to AS15594 announce AS-GTS-CE; to AS15598 announce AS-GTS-CE; to AS15703 announce AS-GTS-CE; to AS15743 announce AS-GTS-CE; to AS16097 announce AS-GTS-CE; to AS16272 announce AS-GTS-CE; to AS20640 announce AS-GTS-CE; to AS20646 announce AS-GTS-CE; to AS20676 announce AS-GTS-CE; to AS20804 announce AS-GTS-CE; to AS20847 announce AS-GTS-CE; to AS20940 announce AS-GTS-CE; to AS21385 announce AS-GTS-CE; to AS21473 announce AS-GTS-CE; to AS25560 announce AS-GTS-CE; }
remarks:    -------------------------------------
remarks:    Peering requests: peering@gtsce.net
remarks:    DE-CIX 80.81.192.81 20000 Mbps
remarks:    -------------------------------------
admin-c:    GCH3-RIPE
tech-c:     GCH3-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS13036-MNT
mnt-by:     GTSCE-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2021-07-16T11:36:20Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-Ra2-RIPE
org-name:    T-Mobile Czech Republic a.s.
country:    CZ
org-type:    LIR
address:    Tomickova 2144/1
address:    149 00
address:    Prague 4
address:    CZECH REPUBLIC
phone:     +420603603603
fax-no:     +420603603306
admin-c:    MD6013-RIPE
admin-c:    HR6606-RIPE
admin-c:    PS15737-RIPE
admin-c:    JH5327-RIPE
mnt-ref:    AS13036-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AS13036-MNT
abuse-c:    HR6606-RIPE
created:    2004-04-17T11:04:49Z
last-modified: 2021-03-15T15:53:57Z
source:     RIPE # Filtered

role:      GTS CE Hostmaster
address:    GTS Central Europe
admin-c:    JU276-RIPE
tech-c:     JU276-RIPE
tech-c:     DC646-RIPE
nic-hdl:    GCH3-RIPE
mnt-by:     GTSCE-MNT
created:    2003-04-03T14:10:47Z
last-modified: 2013-09-10T14:31:01Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]