| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.215.182.36 (lg) / ec2-3-215-182-36.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3d7:b624::3d7:b624 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  GTSCE AS5588

as-block:    AS5537 - AS5631
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:22Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:22Z
source:     RIPE


aut-num:    AS5588
as-name:    GTSCE
org:      ORG-Ra2-RIPE
descr:     GTS Central Europe / Antel Germany
remarks:    # GBLX
import:     from AS3549 action pref=500; accept ANY
export:     to AS3549 announce AS-GTS-CE
remarks:    # Telia
import:     from AS1299 action pref=500; accept ANY
export:     to AS1299 announce AS-GTS-CE
remarks:    # GTS CE networks
import:     { from AS2819 action pref=100; accept AS-TRANSCZ; from AS5578 action pref=100; accept AS-BENESTRA; from AS5606 action pref=100; accept AS-KPNQWESTRO; from AS8246 action pref=100; accept AS-IPARTNERS; from AS3340 action pref=100; accept AS-DATANET; }
export:     { to AS2819 announce ANY; to AS5578 announce ANY; to AS5606 announce ANY; to AS8246 announce ANY; to AS3340 announce ANY; }
remarks:    # DE-CIX
import:     { from AS286 accept AS-KQ; from AS553 accept AS-BELWUE; from AS680 accept AS-DFNTOWINISP; from AS1136 accept AS-KPNNL; from AS1901 accept AS-EUNETAT; from AS2647 accept AS-EQUANT; from AS2686 accept AS-IGNEMEA; from AS2818 accept AS-BBC; from AS2857 accept AS-RLP-NET; from AS2914 accept AS-VERIO-EUROPE; from AS3209 accept AS-ARCORGLOBAL; from AS3291 accept AS-PSINETEU; from AS3292 accept AS-TELEDK; from AS3303 accept AS-SWCMGLOBAL; from AS3491 accept AS-CAIS; from AS4513 accept AS-GLOBIX; from AS4589 accept AS-EASYNET; from AS5089 accept AS-NTLI; from AS5409 accept AS-TPL; from AS5427 accept AS-PRTL-EU; from AS5430 accept AS-FREENETDE; from AS5462 accept AS-CABLEINET; from AS5466 accept AS-EIRCOM; from AS5539 accept AS-SPACENET; from AS5605 accept AS-NETUSE; from AS5669 accept AS-VIA; from AS6461 accept AS-MFNX; from AS6661 accept AS-PTLU; from AS6667 accept AS-EUNETIP; from AS6695 accept AS-DECIX; from AS6728 accept AS-NILDRAM; from AS6730 accept AS-GLOBAL; from AS6735 accept AS-SDTDECIX; from AS6751 accept AS6751; from AS6774 accept AS-BELBONEMEMBERS; from AS6805 accept AS-TDDE; from AS6830 accept AS-AORTA; from AS8190 accept AS-VIATEL; from AS8196 accept AS-CLARANET; from AS8308 accept AS-NASK; from AS8319 accept AS-IXREGIO; from AS8365 accept AS-MANDA; from AS8404 accept AS-CABLECOM; from AS8422 accept AS-NETCOLOGNE; from AS8437 accept AS-UTA; from AS8447 accept AS-PTA; from AS8514 accept AS-INODE; from AS8520 accept AS-DUNKEL; from AS8560 accept AS-SCHLUND; from AS8586 accept AS-REDNET; from AS8638 accept AS-CITYKOM; from AS8708 accept AS-RDSNET; from AS8763 accept AS-DENIC; from AS8859 accept AS-OSN; from AS8881 accept AS-KOMTEL; from AS8928 accept AS-INTEROUTE; from AS8939 accept AS-ADTECH; from AS9044 accept AS-SOLNET; from AS9063 accept AS-SAARGATE; from AS9066 accept AS-BCC; from AS9132 accept AS-MEDIASCAPE; from AS9189 accept AS-ACCOM; from AS12306 accept AS-PLUSLINE; from AS12308 accept AS-IR; from AS12337 accept AS-NORIS; from AS12407 a
ccept AS-WESTEND; from AS12480 accept AS-ILK; from AS12611 accept AS-RKOM; from AS12731 accept AS-IPHH; from AS12793 accept AS-ETELGROUP; from AS12832 accept AS-LYCOSEU; from AS12859 accept AS-BIT; from AS13101 accept AS-TNG; from AS13129 accept AS-GAT; from AS13184 accept AS-HANSENET; from AS13237 accept AS-LNCDECIX; from AS13301 accept AS-ETTEL; from AS15412 accept AS-FLAGP; from AS15444 accept AS-NETSERVICES; from AS15594 accept AS-NQ; from AS15598 accept AS-IPX; from AS15703 accept AS-TRUESERVER; from AS15743 accept AS-IPH; from AS16097 accept AS-HLKOMM; from AS16272 accept AS-EASTLINK; from AS20640 accept AS-TITANNET; from AS20646 accept AS-CELOX; from AS20676 accept AS-QSC; from AS20804 accept AS-TELENERGO-INT; from AS20847 accept AS-INTROWEB; from AS20940 accept AS-AKAMAI; from AS21385 accept AS-TNIB; from AS21473 accept AS-MANET; from AS25560 accept AS-RHTEC; }
export:     { to AS286 announce AS-GTS-CE; to AS553 announce AS-GTS-CE; to AS680 announce AS-GTS-CE; to AS1136 announce AS-GTS-CE; to AS1901 announce AS-GTS-CE; to AS2647 announce AS-GTS-CE; to AS2686 announce AS-GTS-CE; to AS2818 announce AS-GTS-CE; to AS2857 announce AS-GTS-CE; to AS2914 announce AS-GTS-CE; to AS3209 announce AS-GTS-CE; to AS3291 announce AS-GTS-CE; to AS3292 announce AS-GTS-CE; to AS3303 announce AS-GTS-CE; to AS3491 announce AS-GTS-CE; to AS4513 announce AS-GTS-CE; to AS4589 announce AS-GTS-CE; to AS5089 announce AS-GTS-CE; to AS5409 announce AS-GTS-CE; to AS5427 announce AS-GTS-CE; to AS5430 announce AS-GTS-CE; to AS5462 announce AS-GTS-CE; to AS5466 announce AS-GTS-CE; to AS5539 announce AS-GTS-CE; to AS5605 announce AS-GTS-CE; to AS5669 announce AS-GTS-CE; to AS6461 announce AS-GTS-CE; to AS6661 announce AS-GTS-CE; to AS6667 announce AS-GTS-CE; to AS6695 announce AS-GTS-CE; to AS6728 announce AS-GTS-CE; to AS6730 announce AS-GTS-CE; to AS6735 announce AS-GTS-CE; to AS6751 announce AS-GTS-CE; to AS6774 announce AS-GTS-CE; to AS6805 announce AS-GTS-CE; to AS6830 announce AS-GTS-CE; to AS8190 announce AS-GTS-CE; to AS8196 announce AS-GTS-CE; to AS8308 announce AS-GTS-CE; to AS8319 announce AS-GTS-CE; to AS8365 announce AS-GTS-CE; to AS8404 announce AS-GTS-CE; to AS8422 announce AS-GTS-CE; to AS8437 announce AS-GTS-CE; to AS8447 announce AS-GTS-CE; to AS8514 announce AS-GTS-CE; to AS8520 announce AS-GTS-CE; to AS8560 announce AS-GTS-CE; to AS8586 announce AS-GTS-CE; to AS8638 announce AS-GTS-CE; to AS8708 announce AS-GTS-CE; to AS8763 announce AS-GTS-CE; to AS8859 announce AS-GTS-CE; to AS8881 announce AS-GTS-CE; to AS8928 announce AS-GTS-CE; to AS8939 announce AS-GTS-CE; to AS9044 announce AS-GTS-CE; to AS9063 announce AS-GTS-CE; to AS9066 announce AS-GTS-CE; to AS9132 announce AS-GTS-CE; to AS9189 announce AS-GTS-CE; to AS12306 announce AS-GTS-CE; to AS12308 announce AS-GTS-CE; to AS12337 announce AS-GTS-CE; to AS12407 announce AS-GTS-CE; 
to AS12480 announce AS-GTS-CE; to AS12611 announce AS-GTS-CE; to AS12731 announce AS-GTS-CE; to AS12793 announce AS-GTS-CE; to AS12832 announce AS-GTS-CE; to AS12859 announce AS-GTS-CE; to AS13101 announce AS-GTS-CE; to AS13129 announce AS-GTS-CE; to AS13184 announce AS-GTS-CE; to AS13237 announce AS-GTS-CE; to AS13301 announce AS-GTS-CE; to AS15412 announce AS-GTS-CE; to AS15444 announce AS-GTS-CE; to AS15594 announce AS-GTS-CE; to AS15598 announce AS-GTS-CE; to AS15703 announce AS-GTS-CE; to AS15743 announce AS-GTS-CE; to AS16097 announce AS-GTS-CE; to AS16272 announce AS-GTS-CE; to AS20640 announce AS-GTS-CE; to AS20646 announce AS-GTS-CE; to AS20676 announce AS-GTS-CE; to AS20804 announce AS-GTS-CE; to AS20847 announce AS-GTS-CE; to AS20940 announce AS-GTS-CE; to AS21385 announce AS-GTS-CE; to AS21473 announce AS-GTS-CE; to AS25560 announce AS-GTS-CE; }
remarks:    # VIX
import:     { from AS286 accept AS-KQ; from AS1120 accept AS1120; from AS1853 accept AS-ACONET; from AS2686 accept AS-IGNEMEA; from AS3209 accept AS-ARCORGLOBAL; from AS3856 accept AS-PCH; from AS5403 accept AS-APA; from AS6720 accept AS-MAGWIEN; from AS6730 accept AS-GLOBAL; from AS6798 accept AS6798; from AS6830 accept AS-AORTA; from AS8339 accept AS-KABS; from AS8387 accept AS8387; from AS8445 accept AS-SALZBURGAG; from AS8447 accept AS-PTA; from AS8514 accept AS-INODE; from AS8928 accept AS-INTEROUTE; from AS9119 accept AS-SOFTNET; from AS12401 accept AS12401; from AS12558 accept AS-YUBC; from AS12577 accept AS12577; from AS12605 accept AS-LIWESTAT; from AS12654 accept AS12654; from AS12793 accept AS-ETELGROUP; from AS12971 accept AS-BIOSTOVIX; from AS13030 accept AS-INIT7; from AS13046 accept AS-ISKON; from AS13064 accept AS-CNET; from AS13237 accept AS-LNCVIX; from AS13646 accept AS-PRIORITY; from AS15427 accept AS15427; from AS15498 accept AS-CPSon2VIX; from AS16195 accept AS-NETZWERKER; from AS20704 accept AS-FUNKNETZ; from AS20751 accept AS-MAX4EU; from AS20920 accept AS-GLOBALCORE; from AS21360 accept AS-EMPIRION; from AS24953 accept AS-CARRIER66; from AS24992 accept AS24992; from AS25575 accept AS-DOMAINTECHNIK; from AS1901 accept AS-EUNETAT; from AS3248 accept AS-SILAT; from AS10282 accept AS-EQUANT-CEEUR; from AS3330 accept AS-PROFINET; from AS8245 accept AS-VB; from AS8559 accept AS-WELLCOMAT; from AS12895 accept AS12895; from AS6461 accept AS-MFNX; from AS12635 accept AS12635; from AS16314 accept AS-KAV; from AS8412 accept AS-TMA2VIX; from AS28889 accept AS-LINZNET; from AS3248 accept AS-SILAT; from AS3212 accept AS-TRIERA; from AS13101 accept AS-TNG; from AS28760 accept AS-INFOTECH; from AS12399 accept AS-SPXS; from AS8591 accept AS-AMIS; from AS1764 accept AS-NEXTLAYER; from AS34347 accept AS-CNHAT; from AS39478 accept AS39478; from AS35107 accept AS-WIMAXTELECOM; from AS8596 accept AS-HOTZE; from AS21013 accept AS-ITANDTEL; from AS28857 accept
 AS28857; from AS29287 accept AS29287; from AS39912 accept AS-I3B; from AS21385 accept AS-TNIB; from AS8708 accept AS-RDSNET; from AS16265 accept AS-LEASEWEB; from AS15598 accept AS-IPX; from AS21213 accept AS-CYBERSERVICE; }
export:     { to AS286 announce AS-GTS-CE; to AS1120 announce AS-GTS-CE; to AS1853 announce AS-GTS-CE; to AS2686 announce AS-GTS-CE; to AS3209 announce AS-GTS-CE; to AS3856 announce AS-GTS-CE; to AS5403 announce AS-GTS-CE; to AS6720 announce AS-GTS-CE; to AS6730 announce AS-GTS-CE; to AS6798 announce AS-GTS-CE; to AS6830 announce AS-GTS-CE; to AS8339 announce AS-GTS-CE; to AS8387 announce AS-GTS-CE; to AS8445 announce AS-GTS-CE; to AS8447 announce AS-GTS-CE; to AS8514 announce AS-GTS-CE; to AS8928 announce AS-GTS-CE; to AS9119 announce AS-GTS-CE; to AS12401 announce AS-GTS-CE; to AS12558 announce AS-GTS-CE; to AS12577 announce AS-GTS-CE; to AS12605 announce AS-GTS-CE; to AS12654 announce AS-GTS-CE; to AS12793 announce AS-GTS-CE; to AS12971 announce AS-GTS-CE; to AS13030 announce AS-GTS-CE; to AS13046 announce AS-GTS-CE; to AS13064 announce AS-GTS-CE; to AS13237 announce AS-GTS-CE; to AS13646 announce AS-GTS-CE; to AS15427 announce AS-GTS-CE; to AS15498 announce AS-GTS-CE; to AS16195 announce AS-GTS-CE; to AS20704 announce AS-GTS-CE; to AS20751 announce AS-GTS-CE; to AS20920 announce AS-GTS-CE; to AS21360 announce AS-GTS-CE; to AS24953 announce AS-GTS-CE; to AS24992 announce AS-GTS-CE; to AS25575 announce AS-GTS-CE; to AS1901 announce AS-GTS-CE; to AS3248 announce AS-GTS-CE; to AS10282 announce AS-GTS-CE; to AS3330 announce AS-GTS-CE; to AS8245 announce AS-GTS-CE; to AS8559 announce AS-GTS-CE; to AS12895 announce AS-GTS-CE; to AS6461 announce AS-GTS-CE; to AS12635 announce AS-GTS-CE; to AS16314 announce AS-GTS-CE; to AS8412 announce AS-GTS-CE; to AS28889 announce AS-GTS-CE; to AS3248 announce AS-GTS-CE; to AS3212 announce AS-GTS-CE; to AS13101 announce AS-GTS-CE; to AS28760 announce AS-GTS-CE; to AS12399 announce AS-GTS-CE; to AS8591 announce AS-GTS-CE; to AS1764 announce AS-GTS-CE; to AS34347 announce AS-GTS-CE; to AS39478 announce AS-GTS-CE; to AS35107 announce AS-GTS-CE; to AS8596 announce AS-GTS-CE; to AS21013 announce AS-GTS-CE; to AS28857 announce AS-GTS-C
E; to AS29287 announce AS-GTS-CE; to AS39912 announce AS-GTS-CE; to AS21385 announce AS-GTS-CE; to AS8708 announce AS-GTS-CE; to AS16265 announce AS-GTS-CE; to AS15598 announce AS-GTS-CE; to AS21213 announce AS-GTS-CE; }
remarks:    # LINX
import:     { from AS286 accept AS-KQ; from AS1257 accept AS-SWIPNET; from AS2110 accept AS-IEUNET; from AS2529 accept AS-DEMON; from AS2686 accept AS-IGNEMEA; from AS2818 accept AS-BBC-LONDON; from AS2914 accept AS-VERIO-EUROPE; from AS3246 accept AS-TELEONEEUROPE; from AS3291 accept AS-PSINETEU; from AS3292 accept AS-TELEDK; from AS3491 accept AS-CAIS; from AS4004 accept AS-GLOBALONE-UK; from AS4589 accept AS-EASYNET; from AS5378 accept AS-INSNET; from AS5390 accept AS-EURONETNL; from AS5427 accept AS-PRTL-EU; from AS5462 accept AS-CABLEINET; from AS5466 accept AS-EIRCOM; from AS5503 accept AS-RMIFL; from AS5557 accept AS-ZOO; from AS5604 accept AS-FREEDOMTOSURF; from AS6067 accept AS-ONYX; from AS6320 accept AS-TELECOMPLETE; from AS6656 accept AS-STG; from AS6667 accept AS-EUNETIP; from AS6728 accept AS-NILDRAM; from AS6730 accept AS-GLOBAL; from AS6774 accept AS-BELBONEMEMBERS; from AS6779 accept AS-ICLNET; from AS6805 accept AS-TDDE; from AS6830 accept AS-AORTA; from AS6871 accept AS-PLUSNETUK; from AS6939 accept AS-HURRICANE; from AS8210 accept AS-TELENOR; from AS8272 accept AS-NETSCALIBURUK; from AS8404 accept AS-CABLECOM; from AS8406 accept AS-TELENORUK-LINX; from AS8422 accept AS-NETCOLOGNE; from AS8426 accept AS-CLARANET; from AS8468 accept AS-ENTANET; from AS8546 accept AS-YOURCOMMS; from AS8553 accept AS-AVENSYS; from AS8560 accept AS-SCHLUND; from AS8586 accept AS-REDNET; from AS8657 accept AS-CPRM; from AS8683 accept AS-NOMINET; from AS8838 accept AS-QIX-LINX; from AS8851 accept AS-INWEB; from AS8897 accept AS-MISTRAL; from AS8912 accept AS-NETBENEFIT; from AS8928 accept AS-INTEROUTE; from AS9019 accept AS-DATAGRAMA; from AS9044 accept AS-SOLNET; from AS9132 accept AS-MEDIASCAPE; from AS12390 accept AS-KINGSTONUK; from AS12621 accept AS-ONEANET; from AS12703 accept AS-EDNET; from AS12832 accept AS-LYCOSEU; from AS12932 accept AS-TELETEXT; from AS13037 accept AS-ZEN; from AS13129 accept AS-GAT; from AS13184 accept AS-HANSENET; from AS13237 accept A
S-LNCLINX; from AS13285 accept AS-OPAL; from AS13646 accept AS-PRIORITY; from AS15395 accept AS-RACKSPACE; from AS15412 accept AS-FLAGP; from AS15436 accept AS-WITBE; from AS15444 accept AS-NETSERVICES; from AS15635 accept AS-YAHOOEU; from AS15915 accept AS-IBERCOM; from AS16334 accept AS-I-NAP; from AS20500 accept AS-GRIFFIN; from AS20547 accept AS-UKS; from AS20676 accept AS-QSC; from AS20679 accept AS-HSO; from AS20976 accept AS-DOMAINMASTER; from AS21099 accept AS-BARRYSWORLD-LINX; from AS24851 accept AS-NETCETERA; from AS29055 accept AS-PRODIGY; }
export:     { to AS286 announce AS-GTS-CE; to AS1257 announce AS-GTS-CE; to AS2110 announce AS-GTS-CE; to AS2529 announce AS-GTS-CE; to AS2686 announce AS-GTS-CE; to AS2818 announce AS-GTS-CE; to AS2914 announce AS-GTS-CE; to AS3246 announce AS-GTS-CE; to AS3291 announce AS-GTS-CE; to AS3292 announce AS-GTS-CE; to AS3491 announce AS-GTS-CE; to AS4004 announce AS-GTS-CE; to AS4589 announce AS-GTS-CE; to AS5378 announce AS-GTS-CE; to AS5390 announce AS-GTS-CE; to AS5427 announce AS-GTS-CE; to AS5462 announce AS-GTS-CE; to AS5466 announce AS-GTS-CE; to AS5503 announce AS-GTS-CE; to AS5557 announce AS-GTS-CE; to AS5604 announce AS-GTS-CE; to AS6067 announce AS-GTS-CE; to AS6320 announce AS-GTS-CE; to AS6656 announce AS-GTS-CE; to AS6667 announce AS-GTS-CE; to AS6728 announce AS-GTS-CE; to AS6730 announce AS-GTS-CE; to AS6774 announce AS-GTS-CE; to AS6779 announce AS-GTS-CE; to AS6805 announce AS-GTS-CE; to AS6830 announce AS-GTS-CE; to AS6871 announce AS-GTS-CE; to AS6939 announce AS-GTS-CE; to AS8210 announce AS-GTS-CE; to AS8272 announce AS-GTS-CE; to AS8404 announce AS-GTS-CE; to AS8406 announce AS-GTS-CE; to AS8422 announce AS-GTS-CE; to AS8426 announce AS-GTS-CE; to AS8468 announce AS-GTS-CE; to AS8546 announce AS-GTS-CE; to AS8553 announce AS-GTS-CE; to AS8560 announce AS-GTS-CE; to AS8586 announce AS-GTS-CE; to AS8657 announce AS-GTS-CE; to AS8683 announce AS-GTS-CE; to AS8838 announce AS-GTS-CE; to AS8851 announce AS-GTS-CE; to AS8897 announce AS-GTS-CE; to AS8912 announce AS-GTS-CE; to AS8928 announce AS-GTS-CE; to AS9019 announce AS-GTS-CE; to AS9044 announce AS-GTS-CE; to AS9132 announce AS-GTS-CE; to AS12390 announce AS-GTS-CE; to AS12621 announce AS-GTS-CE; to AS12703 announce AS-GTS-CE; to AS12832 announce AS-GTS-CE; to AS12932 announce AS-GTS-CE; to AS13037 announce AS-GTS-CE; to AS13129 announce AS-GTS-CE; to AS13184 announce AS-GTS-CE; to AS13237 announce AS-GTS-CE; to AS13285 announce AS-GTS-CE; to AS13646 announce AS-GTS-CE; to AS15395 announce A
S-GTS-CE; to AS15412 announce AS-GTS-CE; to AS15436 announce AS-GTS-CE; to AS15444 announce AS-GTS-CE; to AS15635 announce AS-GTS-CE; to AS15915 announce AS-GTS-CE; to AS16334 announce AS-GTS-CE; to AS20500 announce AS-GTS-CE; to AS20547 announce AS-GTS-CE; to AS20676 announce AS-GTS-CE; to AS20679 announce AS-GTS-CE; to AS20976 announce AS-GTS-CE; to AS21099 announce AS-GTS-CE; to AS24851 announce AS-GTS-CE; to AS29055 announce AS-GTS-CE; }
remarks:    # AMS-IX
import:     { from AS6777 accept ANY; from AS12871 accept AS-CONCEPTS; from AS1103 accept AS-SURFNET; from AS12859 accept AS-BIT; from AS16030 accept AS-ALTECOM; from AS13127 accept AS-VERSATEL; from AS3265 accept AS-ACCESSFORALL; from AS8341 accept AS-QUICKNET; from AS5390 accept AS-EURONETNL; from AS12871 accept AS-CONCEPTS; from AS25973 accept AS-MZIMA; from AS24730 accept AS-NETHOLDING; from AS8928 accept AS-INTEROUTE; from AS8483 accept AS-CLARANET; from AS21221 accept AS-INFOPACT; from AS9143 accept AS-BENELUX; from AS12634 accept AS-SCARLET; from AS15830 accept AS-TELECITYLON; from AS3262 accept AS-SARENET; from AS2529 accept AS-DEMON; from AS28685 accept AS-ROUTIT; from AS20507 accept AS20507; from AS5430 accept AS-FREENETDE; from AS24793 accept AS24793; from AS6327 accept AS-BIGPIPE; }
export:     { to AS6777 action community .= { 6777:6777 }; announce AS-GTS-CE; to AS12871 announce AS-GTS-CE; to AS1103 announce AS-GTS-CE; to AS12859 announce AS-GTS-CE; to AS16030 announce AS-GTS-CE; to AS13127 announce AS-GTS-CE; to AS3265 announce AS-GTS-CE; to AS8341 announce AS-GTS-CE; to AS5390 announce AS-GTS-CE; to AS12871 announce AS-GTS-CE; to AS25973 announce AS-GTS-CE; to AS24730 announce AS-GTS-CE; to AS8928 announce AS-GTS-CE; to AS8483 announce AS-GTS-CE; to AS21221 announce AS-GTS-CE; to AS9143 announce AS-GTS-CE; to AS12634 announce AS-GTS-CE; to AS15830 announce AS-GTS-CE; to AS3262 announce AS-GTS-CE; to AS2529 announce AS-GTS-CE; to AS28685 announce AS-GTS-CE; to AS20507 announce AS-GTS-CE; to AS5430 announce AS-GTS-CE; to AS24793 announce AS-GTS-CE; to AS6327 announce AS-GTS-CE; }
remarks:    -------------------------------------
remarks:    Peering requests: peering@gtsce.net
remarks:    DE-CIX 80.81.192.81 20000 Mbps
remarks:    AMS-IX 195.69.145.185 10000 Mbps
remarks:    LINX 195.66.224.58 10000 Mbps
remarks:    VIX 193.203.0.101 2000 Mbps
remarks:    -------------------------------------
admin-c:    GCH3-RIPE
tech-c:     GCH3-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS13036-MNT
mnt-by:     GTSCE-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2018-09-04T09:51:09Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-Ra2-RIPE
org-name:    T-Mobile Czech Republic a.s.
org-type:    LIR
address:    Tomickova 2144/1
address:    149 00
address:    Prague 4
address:    CZECH REPUBLIC
phone:     +420603605344
fax-no:     +420603603306
admin-c:    MD6013-RIPE
admin-c:    TM2924-RIPE
admin-c:    HR6606-RIPE
admin-c:    PS15737-RIPE
admin-c:    JH5327-RIPE
mnt-ref:    AS13036-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AS13036-MNT
abuse-c:    HR6606-RIPE
created:    2004-04-17T11:04:49Z
last-modified: 2019-10-22T09:58:28Z
source:     RIPE # Filtered

role:      GTS CE Hostmaster
address:    GTS Central Europe
admin-c:    JU276-RIPE
tech-c:     JU276-RIPE
tech-c:     DC646-RIPE
nic-hdl:    GCH3-RIPE
mnt-by:     GTSCE-MNT
created:    2003-04-03T14:10:47Z
last-modified: 2013-09-10T14:31:01Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]