| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  GTT-ASIA AS5580

as-block:    AS5537 - AS5631
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:22Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:22Z
source:     RIPE


aut-num:    AS5580
as-name:    GTT-ASIA
remarks:    GTT
org:      ORG-ICNB1-RIPE
import:     from AS4657 accept ANY
export:     to AS4657 announce AS-HIBERNIA
mp-import:   afi ipv6 from AS4657 accept ANY
mp-export:   afi ipv6 to AS4657 announce AS-HIBERNIA
import:     from AS3491 accept ANY
export:     to AS3491 announce AS-HIBERNIA
mp-import:   afi ipv6 from AS3491 accept ANY
mp-export:   afi ipv6 to AS3491 announce AS-HIBERNIA
import:     from AS3257 accept ANY
export:     to AS3257 announce AS-HIBERNIA
mp-import:   afi ipv6 from AS3257 accept ANY
mp-export:   afi ipv6 to AS3257 announce AS-HIBERNIA
import:     from AS1341 accept  AS1341
import:     from AS6404 accept  AS6404
import:     from AS13150 accept AS13150
import:     from AS16740 accept AS16740
import:     from AS19637 accept AS19637
import:     from AS20077 accept AS20077
import:     from AS20249 accept AS20249
import:     from AS21509 accept AS21509
import:     from AS21734 accept AS21734
import:     from AS25717 accept AS25717
import:     from AS27205 accept AS27205
import:     from AS38880 accept AS38880
import:     from AS54825 accept AS54825
import:     from AS58664 accept AS58664
import:     from AS62713 accept AS62713
import:     from AS63287 accept AS63287
import:     from AS63834 accept AS63834
import:     from AS63399 accept AS63399
import:     from AS132168 accept AS132168
import:     from AS133012 accept AS133012
import:     from AS133942 accept AS133942
import:     from AS206689 accept AS206689
import:     from AS394562 accept AS394562
import:     from AS394977 accept AS394977
export:     to AS1341 announce ANY
export:     to AS6404 announce ANY
export:     to AS13150 announce ANY
export:     to AS16740 announce ANY
export:     to AS19637 announce ANY
export:     to AS20077 announce ANY
export:     to AS20249 announce ANY
export:     to AS21509 announce ANY
export:     to AS21734 announce ANY
export:     to AS25717 announce ANY
export:     to AS27205 announce ANY
export:     to AS38880 announce ANY
export:     to AS54825 announce ANY
export:     to AS58664 announce ANY
export:     to AS62713 announce ANY
export:     to AS63287 announce ANY
export:     to AS63834 announce ANY
export:     to AS63399 announce ANY
export:     to AS132168 announce ANY
export:     to AS133012 announce ANY
export:     to AS133942 announce ANY
export:     to AS206689 announce ANY
export:     to AS394562 announce ANY
export:     to AS394977 announce ANY
mp-import:   afi ipv6 from AS1341 accept AS1341
mp-import:   afi ipv6 from AS6404 accept AS6404
mp-import:   afi ipv6 from AS13150 accept AS13150
mp-import:   afi ipv6 from AS16740 accept AS16740
mp-import:   afi ipv6 from AS19637 accept AS19637
mp-import:   afi ipv6 from AS20077 accept AS20077
mp-import:   afi ipv6 from AS20249 accept AS20249
mp-import:   afi ipv6 from AS21509 accept AS21509
mp-import:   afi ipv6 from AS21734 accept AS21734
mp-import:   afi ipv6 from AS25717 accept AS25717
mp-import:   afi ipv6 from AS27205 accept AS27205
mp-import:   afi ipv6 from AS38880 accept AS38880
mp-import:   afi ipv6 from AS54825 accept AS54825
mp-import:   afi ipv6 from AS58664 accept AS58664
mp-import:   afi ipv6 from AS62713 accept AS62713
mp-import:   afi ipv6 from AS63287 accept AS63287
mp-import:   afi ipv6 from AS63834 accept AS63834
mp-import:   afi ipv6 from AS63399 accept AS63399
mp-import:   afi ipv6 from AS132168 accept AS132168
mp-import:   afi ipv6 from AS133012 accept AS133012
mp-import:   afi ipv6 from AS133942 accept AS133942
mp-import:   afi ipv6 from AS206689 accept AS206689
mp-import:   afi ipv6 from AS394562 accept AS394562
mp-import:   afi ipv6 from AS394977 accept AS394977
mp-export:   afi ipv6 to AS1341 announce ANY
mp-export:   afi ipv6 to AS6404 announce ANY
mp-export:   afi ipv6 to AS13150 announce ANY
mp-export:   afi ipv6 to AS16740 announce ANY
mp-export:   afi ipv6 to AS19637 announce ANY
mp-export:   afi ipv6 to AS20077 announce ANY
mp-export:   afi ipv6 to AS20249 announce ANY
mp-export:   afi ipv6 to AS21509 announce ANY
mp-export:   afi ipv6 to AS21734 announce ANY
mp-export:   afi ipv6 to AS25717 announce ANY
mp-export:   afi ipv6 to AS27205 announce ANY
mp-export:   afi ipv6 to AS38880 announce ANY
mp-export:   afi ipv6 to AS54825 announce ANY
mp-export:   afi ipv6 to AS58664 announce ANY
mp-export:   afi ipv6 to AS62713 announce ANY
mp-export:   afi ipv6 to AS63287 announce ANY
mp-export:   afi ipv6 to AS63834 announce ANY
mp-export:   afi ipv6 to AS63399 announce ANY
mp-export:   afi ipv6 to AS132168 announce ANY
mp-export:   afi ipv6 to AS133012 announce ANY
mp-export:   afi ipv6 to AS133942 announce ANY
mp-export:   afi ipv6 to AS206689 announce ANY
mp-export:   afi ipv6 to AS394562 announce ANY
mp-export:   afi ipv6 to AS394977 announce ANY
admin-c:    NET3257-RIPE
tech-c:     NET3257-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS3257-ROUTE-MNT
created:    2009-04-08T11:42:46Z
last-modified: 2022-01-12T15:24:33Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ICNB1-RIPE
org-name:    GTT Communications Netherlands B.V.
country:    NL
org-type:    LIR
address:    Koolhovenlaan 120
address:    1119NH
address:    Schiphol-Rijk
address:    NETHERLANDS
phone:     +49 6102 8235381
admin-c:    NA7196-RIPE
tech-c:     NA7196-RIPE
abuse-c:    AR63657-RIPE
mnt-ref:    AS3257-ROOT-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AS3257-ROOT-MNT
created:    2021-07-16T06:51:50Z
last-modified: 2022-05-13T07:15:31Z
source:     RIPE # Filtered

role:      AS3257 Net Admin
address:    GTT
address:    Hugenottenallee 167
address:    63263 Neu-Isenburg
address:    Germany
phone:     +49 6102 8235381
remarks:    Information: http://www.gtt.net
remarks:    Concerning abuse and spam ... mailto: abuse@gtt.net
abuse-mailbox: abuse@gtt.net
admin-c:    SE33-RIPE
tech-c:     TK333-RIPE
nic-hdl:    NET3257-RIPE
remarks:    hostmaster role account
mnt-by:     AS3257-PERS-MNT
created:    2009-07-06T08:22:53Z
last-modified: 2018-01-08T11:39:38Z
source:     RIPE # Filtered


role:      GTT AS5580 - Administrative Role account
address:    GTT
address:    Tupolevlaan 103a
address:    1119 PA Schiphol-Rijk
address:    The Netherlands
admin-c:    JWAT-RIPE
admin-c:    AWAJ-RIPE
tech-c:     JWAT-RIPE
tech-c:     AWAJ-RIPE
nic-hdl:    ATAR-RIPE
mnt-by:     ATRATO-MNT
created:    2009-04-08T09:22:05Z
last-modified: 2017-02-17T11:18:41Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Arthur Wajszczuk
address:    Hibernia Networks
address:    International Exchange Centre
address:    Clonshaugh Industrial Estate
address:    Dublin 17
address:    Ireland
phone:     +353 1 867 3600
nic-hdl:    AWAJ-RIPE
mnt-by:     ATRATO-MNT
created:    2017-01-24T15:04:31Z
last-modified: 2017-02-17T11:06:59Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Jeroen Wunnink
address:    GTT Communications
address:    Tupolevlaan 103a
phone:     +31 20 8200623
nic-hdl:    JWAT-RIPE
mnt-by:     ATRATO-MNT
created:    2012-01-04T16:05:15Z
last-modified: 2017-02-16T11:21:58Z
source:     RIPE # Filtered


role:      GTT AS5580 - Technical Role account
address:    GTT
address:    Tupolevlaan 103a
address:    1119 PA Schiphol-Rijk
address:    The Netherlands
admin-c:    JWAT-RIPE
admin-c:    AWAJ-RIPE
abuse-mailbox: abuse@gtt.net
tech-c:     JWAT-RIPE
tech-c:     AWAJ-RIPE
nic-hdl:    ATTR-RIPE
mnt-by:     ATRATO-MNT
created:    2009-04-08T09:22:05Z
last-modified: 2017-02-17T11:22:36Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Arthur Wajszczuk
address:    Hibernia Networks
address:    International Exchange Centre
address:    Clonshaugh Industrial Estate
address:    Dublin 17
address:    Ireland
phone:     +353 1 867 3600
nic-hdl:    AWAJ-RIPE
mnt-by:     ATRATO-MNT
created:    2017-01-24T15:04:31Z
last-modified: 2017-02-17T11:06:59Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Jeroen Wunnink
address:    GTT Communications
address:    Tupolevlaan 103a
phone:     +31 20 8200623
nic-hdl:    JWAT-RIPE
mnt-by:     ATRATO-MNT
created:    2012-01-04T16:05:15Z
last-modified: 2017-02-16T11:21:58Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]